Livskraftigt bysamhälle vann pris – Kullo är Årets Nyländska By

Kullo skola är en viktig del av byagemenskapen. Bild: Kristoffer Åberg

Titeln Årets Nyländska By 2021 tillfaller denna gång Kullo i Borgå.

Man skräder inte på orden i motiveringen till varför Kullo är årets nyländska by 2021. Bland annat noterar man att Kullo är en gammal och traditionell by med cirka 1 100 invånare som ligger väster om Borgå. Det livskraftiga byasamhället backas upp av en 100-årig förening som djärvt har förnyats under de senaste åren, skriver man vidare.

– Den traditionella svenskspråkiga hembygdsföreningen har förvandlats till en tvåspråkig byaförening. Byborna arbetar långsiktigt och systematiskt för att förbättra gemenskapen med hjälp av byaprogrammet och genom att satsa på tryggheten i byn, lyder motiveringen.

Utnämningen kommer från Nylands Byar och SILMU-byar som noterar att Kullo gör en stor insats för att utveckla servicen och samarbetar mycket med staden och företagarna i området. Byn har ett förmånskort, Kullokortet, som uppmuntrar att använda den service som kan fås av företagen i byn.

Det finn också ett tiotal andra föreningar som arrangerar idrotts- och kulturevenemang, däribland den populära Påskhäxsamlingen. Barn och unga har tagits väl i beaktande i verksamheten.

– Byn finns till för alla, i alla åldrar och över språkgränserna. Vi är verkligen en aktiv och innovativ by där det är bra att leva och bo, säger byaföreningens ordförande Linda Antell-Behm.

Under Corona-våren ökade vikten av gemenskapen ännu mer. Den hundraåriga byaföreningen förvekligade sina första möten på distans och vill också via kommunikation öka på gemenskapen i byn. Tidningen Byapressen, som såg dagens ljus redan på 1940-talet, fick ett stort tack. Juryn konstaterade också att byns hemsida och användandet av sociala medier har skötts exemplariskt.