Kullerstenarna vid Gamla Rådhuset förbättras

ARBETE. Gamla Rådhustorget piffas upp år 2020. Gabriel Hagerts gränd, som finns bakom själva rådhuset, förbättras i april. Hunden på bilden har inget med arbetena att göra, och bidrar inte med någon arbetsinsats. Bild: Arkiv/Bo Ingves

Grundförbättringen av Gabriel Hagerts gränd kan inverka på framkomligheten i Gamla Borgå, uppger man från staden.

Borgå stad inleder grundförbättringen av stenläggningen på Gabriel Hagerts gränd bakom Gamla rådhuset i början av april med förberedande arbeten. Det egentliga arbetet pågår till slutet av maj.

Arbetet påverkar trafiken på Gabriel Hagerts gränd och stundvis också på Mellangatan och Ågatan. Trafikarrangemangen är uppgjorda så att arbetet påverkar framkomligheten i området så lite som möjligt. Byggnadsarbetena blir färdiga före turistsäsongen inleds, men vid behov fortsätter arbetena på hösten.

– Borgå stad grundförbättrar under åren 2019 och 2020 stenläggningen och planteringarna i Gamla Borgå eftersom det ställvis är svårt att röra sig i området eftersom gatorna och brunnarna är i dåligt skick. År 2020 utförs grundförbättringsarbeten på Rådhustorget. Förutom det egentliga grundförbättringsarbetet byts också bänkarna ut, säger gatubyggmästare Sara Vilander.

– Museiverket förutsätter att områdets kultur- och byggnadshistoriska värde tas i beaktande och arbetet övervakas av en arkeologisk övervakare. I planeringsskedet har vi samarbetat med arbetsgruppen för bygglovsärenden i Gamla Borgå (VaPoRa), fortsätter hon.

Vissa områden är nedsmutsade av olja, vilket kan göra att grundförbättringsarbetet fördröjs.

Information angående projektet kommer att finnas att få på adressen https://www.borga.fi/forbattringsarbetena-i-omgivningen-kring-radhustorget.