Kuggom är ett av alternativen för högstadiet

NY BEREDNING. Stadsstyrelsen vill veta om hela högstadiet kan placeras i Kuggom. Bild: Maarit Lehto

Det är ännu inte klart var eleverna i Lovisanejdens högstadium ska få sin undervisning i höst.

Stadsstyrelsen diskuterade lokalfrågan i måndags utifrån de alternativ som bildningsdirektör Thomas Grönholm och lokalchef Antti Kinnunen hade arbetat fram. Något beslut fattades inte utan frågan remitterades efter omröstning till ny beredning.

– Vi lade fram sex olika alternativ. Vårt främsta, och det som också stadsdirektören ser som den bästa lösningen, är baracker på området i närheten av gymnasiet och idrottshallen. Barackerna skulle finnas där i tre års tid, säger Thomas Grönholm.

Även om beslutet skulle bli baracker måste eleverna undervisas på annan plats i några månaders tid i höst tills barackerna har installerats.

– Vi ska inte utlokalisera eleverna som till sju-åtta olika platser som vi gjorde i vintras. Tanken är att vi ska kunna hålla oss till tre olika platser, en plats per årskurs. Våra förslag är Generalshagens skola, första våningen i Lovisa gymnasium och Amisto.

Vi lade fram sex olika alternativ. Vårt främsta, och det som också stadsdirektören ser som den bästa lösningen, är baracker på området i närheten av gymnasiet och idrottshallen.

Kuggom

Gymnasiet stängdes för reparationer i vintras och hela skolan flyttade till Kuggom. Reparationerna ska slutföras före höstterminen och gymnasiet kan flytta tillbaka.

– Ett av de alternativ som diskuterades flitigt på mötet var att flytta två högstadieårskurser till Kuggom och en till gymnasiet, säger Antti Kinnunen.

Enligt hans beräkningar skulle det finnas plats för två årskurser i Kuggom.

– Någon av dem som deltog i mötet trodde att hela högstadiet skulle kunna rymmas i Kuggom och det var orsaken till remitteringen. Jag ska besöka Kuggom och göra nya beräkningar före nästa möte.

Förslaget om remittering lades fram av Johan Björklöf (SFP). Förslaget understöddes av Jouni Malmivaara (Saml).

Förslaget vann i omröstningen med rösterna sju mot fyra. Styrelsen ska samlas till ett extra för att behandla lokalfrågan på nytt. Mötet hålls tisdagen den 21 juni.

Det fanns en behörig sökande, men hon saknade erfarenhet av att leda ett högstadium.

Rektor

Det är inte bara lokalerna för högstadiet som väntar på en lösning utan också rektorskapet. Tjänsten har varit ledigförklarad i två omgångar. En av de tre som visade intresse för tjänsten är behörig. Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion ska hålla möte på torsdag och undervisningschef Timo Tenhunen föreslår att rektorskapet ordnas genom interna arrangemang.

– Vi har också varit i kontakt med sektionens ordförande och är ense om arrangemanget. Det fanns en behörig sökande, men hon saknade erfarenhet av att leda ett högstadium, säger Thomas Grönholm.

Han påpekar att ungdomar i puberteten är i en känslig ålder och därför är det viktigt med en erfaren ledare. Det interna arrangemanget ska pågå i ett läsår. När läsåret 2017–2018 börjar ska staden förhoppningsvis ha lyckats rekrytera en behörig och erfaren rektor.