KSOY är en hänsynslöst girig vinstsökare

Kraftlinjens miljökonsekvensbedömning innehåller många oklarheter, försummelser samt mörkläggning av fakta.

I tidningen Uusimaa (11.10) ingick nyheten om motstånd mot Kymmenedalens elnäts planerade kraftledning under rubriken "Oro över tjädrar, flygekorrar och människors hem i kraftlinjemotståndarnas adress". 
Det finns verkligen många skäl till oro över Kymmenedalens elnäts (KSOY) projekt!

Medborgarna är inte enbart oroliga utan även ursinniga över KSOY:s likgiltiga inställning till såväl markägare som de som lever längs linjen samt naturvärden. KSOY har ända från början specificerat att linjen i stor utsträckning går i glest befolkade landsbygdsområden. Men enligt vår studie finns det nästan 70 fastigheter nära luftlinjen, var närmare 200 personer, inklusive barnfamiljer samt äldre personer, är bosatta. Dessutom har KSOY:s kommunikationspolicy från första början varit verkligen undermålig.

Markägare kontaktades med ett brev från företaget, innehållande en otydlig ritning från vilken det var svårt att se hur kraftlinjen verkligen skulle gå. Fältundersökningar kommer att inledas omedelbart och företaget är berett på tvångsinlösningar. Enligt undersökningstillståndet måste markägarna underrättas om utredningarna minst sju dagar före påbörjandet. Det finns fortfarande markägare som inte har fått det aktuella brevet och som inte har meddelats om att utredningarna påbörjas, även om de redan har påbörjats på deras mark. 
Situationen för dem som bor nära linjen är ännu värre, eftersom de är helt beroende av information de får från medierna. KSOY har informerat om de undersökningstillstånd som krävs för linjen på ett sätt som gör det så svårt som möjligt, närmast omöjligt, för en vanlig medborgare att hitta. Avsiktligt?

Kraftlinjens miljökonsekvensbedömning innehåller många oklarheter, försummelser samt mörkläggning av fakta. Under förhandlingarna med myndigheterna 2017 ombads KSOY att kontakta Finlands viltcentral för att klargöra tjädrarnas potentiella lekområden längs linjen, men detta gjorde man aldrig. 
En arkeologisk inventering gjordes också över det planerade området, i vilken sammanlagt fem kulturarv identifierades längs kraftlinjen. Dessa är alla listade i Museiverkets databas, men endast ett nämns i miljökonsekvensbedömningen som företaget lämnat in till myndigheterna.

I miljöbedömningen har man även undersökt flygekorrarnas potentiella föröknings- och viloplatser, om än vid fel tid på året, så att de inte kunde upptäckas korrekt. Den planerade kraftledningen passerar också minst fem särskilt viktiga livsmiljöer enligt artikel 10 i skogslagen (fyra diskuterades i miljörapporten, men vi hittade genast ytterligare en till med enbart en kort utredning) samt väldigt nära det särskilda miljöavtalsområdet enligt Metso-avtalet. Detta Metso-område nämns inte alls i KSOY:s miljöbedömning. Dessa ovannämnda saker är enbart toppen av isberget av alla oklarheter kring kraftlinjen, som har sammanställts i ett uttalande på 13 sidor och skickats till beslutsfattare i Askola och Borgå.

På Kymmenedalens elnät Ab:s webbsida kan man läsa om bolagets värden, som bland annat inkluderar fraser som "väl betjänad kund" och "transparens för vardagen". Webbsidan innehåller klichéer om socialt ansvar, som enligt företaget inkluderar både människor och miljöaspekter. Kraftbolaget har helt klart misslyckats med att implementera sina värderingar och sitt sociala ansvar i praktiken.


Vad kan vi som är oroliga över kraftledningen göra för att påverka? Genom att underteckna adressen mot kraftledningen vid Borgå-bibliotek eller Kerkko pumpstation. Adressen kan undertecknas till och med i dag.
 Vidare kan man ge respons på reservationen för kraftledningen i regionalplaneringsförslaget, Nylandsplanen 2050. Planeringsförslaget finns att ses på Grand i Borgå samt på nätet: https://www.uudenmaanliitto.fi/sv/regionplanering/bereds_som_bast_nylandsplanen_2050.

Berätta för beslutsfattarna om er oro över linjen och be dem redogöra för vad de tänker göra åt saken. Enbart sympati räcker inte längre i detta skede! Uttalandet vi skickade till myndigheterna resulterade endast i tack och löfte om en noggrann granskning av uttalandet från De gröna i Borgå och från Pehr Sveholm från SFP. Ingen annan politiker har ännu kommenterat uttalandet. Vi förväntar oss att medborgarnas förtroendevalda skall sköta sina uppgifter.

Berätta era åsikter till KSOY:s representanter på evenemanget som arrangeras i dag i Askola på Iso-Pirtti. Varje markägare bör noga överväga om man vill ingå någon form av förhandsavtal med ett företag som bedriver dylik verksamhet. Alla relaterade kontraktshandlingar bör synas ytterst noggrant.

Sanna Andersson, Esko Mikander, Laura Lahti, Jenna Perokorpi-Huittinen, 
Borgå

Mer läsning