Kryddade spekulationer

För egen och SFP:s del hoppas jag att arbetet med att bygga upp språkbadet i södra Sibbo nu kan få arbetsro så att elever, lärare och föräldrar kan få bästa möjliga skolstart

Det är alltid lika spännande att läsa tidningen och inse att även om man själv är i händelsernas centrum så vet andra alltid mer än man själv. Det är inte första gången under mina år som kommunalpolitiker som jag förvånad läser i offentligheten om vad som är på gång. Denna gång gällde det språkbadets framtid i södra Sibbo och att det skulle finnas en "pakt" i kulisserna mellan Samlingspartiet och SFP.

Jag är ledsen, så intressant och intrikat är inte kommunalpolitik, utan det handlar om att försöka hitta de rätta lösningarna för väldigt komplexa problem och utveckla vår kommun. Men det är givet att om debattinlägg kryddas lite extra blir det garanterat mer intressanta lässtunder. Dock tyvärr även med förvirrade läsare och politiker som följd.

Språkbadet diskuterades ​inom SFP:s fullmäktigegrupp. Vi vände och vred på ärendet, men kom inte till en gemensam åsikt. Vi var överens om att frågan om språkbadet är en ​mångfasetterad fråga och ​att det finns fördelar och nackdelar ​oberoende vilket beslut som fattas. Gruppens medlemmar fick ​med andra ord tycka som de ville i denna fråga.

Därmed stupar ÖN:s (12.2) spekulationer om kassaskåpsavtal. För egen och SFP:s del hoppas jag att arbetet med att bygga upp språkbadet i södra Sibbo nu kan få arbetsro så att elever, lärare och föräldrar kan få bästa möjliga skolstart.

Vad beträffar höstens sparlista ​är det märkligt att den fortsätter att dyka upp gång efter annan. Om vi tar det ännu en gång: kommunstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp som bestod av gruppordförandena från alla fullmäktigegrupper. Denna arbetsgrupp hade till uppgift att utvärdera olika tänkbara och otänkbara sparåtgärder på förslag av sektoransvariga tjänstemän.

Den sparlista som ÖN ännu väljer att lyfta upp på ledarplats låg som underlag för arbetsgruppens första möte då gruppordföranden skulle fundera över vilka besparingar som kan göras som en så kallad coronabroms för att balansera upp ekonomin i Sibbo. Arbetsgruppen beslöt helt unisont att inga skolor stängs i Sibbo. Det är mycket beklagligt att vi inte blir trodda. Jag fungerade själv som ordförande för det mötet, men tydligen har andra bättre koll på vad vi beslöt.

Det är ännu alltskäl att påpeka att Söderkulla skola ingalunda är inhyst i baracker, utan skolan fungerar i Sipoonlahden koulu i väntan på en egen byggnad. SFP:s förhoppning har varit att skolan ska stå klar 2024.

Clara Lindqvist, gruppordförande, SFP fullmäktigegrupp, Sibbo