Kroppens gränser tema i Elsa Kemppainens lovande debut

Elsa Kemppainen debuterar med romanen Riesling och mjölk, en bok som handlar om när ingen respekterar ens gränser, inte ens man själv. Bild: Niklas Sandström

Elsa Kemppainen debuterar med en roman som handlar om när ingen respekterar ens gränser, inte ens man själv.

I centrum för romanen Riesling och mjölk står den unga kvinnan Iris. Handlingen utspelar sig på tre tidsplan: tonåren, studietiden och det tidiga moderskapet. Det är tre livsskeden som präglas av osäk...