Kritikern sätter läsvärd barnlitteratur på kartan: "Det ges ut helt underbara böcker just nu"

Pia Vuorio älskar att recensera barnböcker och skulle gärna recensera mera. Det är ändå ett drygt arbete och i dag kan man inte leva endast på att recensera. På våren doktorerar hon i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi. Bild: Kristoffer Åberg

Barn- och ungdomslitteratur har en alldeles speciell plats i Pia Vuorios hjärta. Hon ska snart doktorera i litteraturvetenskap och är ny recensent av barnböcker på nätpublikationen Lysmasken.

Att en bok är skriven för barn betyder inte att den inte skulle behöva recenseras av en utbildad kritiker. Snarare tvärtom. – När man läser för sitt barn ser man till att barnet börjar läsa själv sena...