Kriterierna för coronavirustest ändrades också i Borgå

Kriterierna för coronavirustest ändrades också i Borgå. Bild: Arkiv/Vilhelmina Öhman

Nya kriterier för coronavirustest trädde i kraft i Borgå på fredagen. Nu behöver coronavirustest i regel inte tas av personer med lindriga symtom, om personen är fullt vaccinerad.

Läget med coronavirusepidemin i Borgå är lugnare i dagsläget, meddelar Borgå stad. Ledningsgruppen fastställde vid sitt möte den 10 september att även Borgå inför de nya kriterierna för coronavirustest.

– De nya anvisningarna träder i kraft genast. Lindrigare praxis för testning gäller ändå bara personer med lindriga symptom, fullt vaccinerade och personer som har haft en bekräftad coronavirusinfektion under de senaste månaderna, säger Borgås infektionsläkare Jeff Westerlund i ett pressmeddelande.

De nya kriterierna låter alltså så här:

Coronavirustest behöver i regel inte tas av personer med lindriga symtom, om personen är fullt vaccinerad och det har gått minst en vecka sedan den andra vaccinationen eller om personen har haft en bekräftad coronavirusinfektion under de föregående 6 månaderna.

Ändringen gäller inte personer som vet att de har exponerats för coronaviruset, är arbetstagare med kundkontakter inom social- och hälsovården, är boende och personal vid vård- och omsorgsenheter för äldre eller tillhör riskgruppen för allvarlig coronavirusinfektion.