Kristina Elo har rört sig från yttre iakttagelser till självreflektion

Tavlornas namn ger ofta en djupare dimension åt Kristina Elos konst. Det här verket heter Lätt baggage. Bild: Peik Henrichson

Kristina Elo firar sin trettioåriga bana som konstnär med åtminstone åtta utställningar, en ny bok och en dockteaterföreställning inspirerad av hennes karaktärer. Men hur har hennes konst utvecklats sedan den första utställningen 1991, frågar sig Östnylands recensent.

Alla konstnärer har förstås sin egen förnimbara stil, men få konstnärskap är lika igenkännbara som Kristina Elos. Till och med ett litet barn kan peka ut konstverk som är målade av henne.Därmed inte s...