Kristian Meurman presenterar Sibboföretag

Kristian Meurman säger att han lärt sig mycket under sina besök hos lokala Sibboföretag. – Nu efter coronan har det också känts trevligt att kunna träffa människor så gott som face to face. Enligt kommunens riktlinjer för de anställda har vi träffats utomhus och haft munskydden på. Bild: Kristian Meurman

Om ingen känner till dig så finns du inte – för företag är synlighet guld värd, särskilt nu i tiderna efter coronan. Sibbo kommun vill bära sitt strå till stacken och presenterar under slutet av sommaren femton lokala företag. Initiativtagaren, informationspraktikanten Kristian Meurman, säger att det handlar om kommunens samhällsansvar.

Om namnet Kristian Meurman låter bekant så är det inte så underligt. År 2007 tog han sig via tv:n in i många finländska vardagsrum då han deltog i talangtävlingen Idols. Han slutade på fjärde plats och spelade kring 2010-talet in sammanlagt fyra musikalbum. Men hur har han nu dykt upp som informationspraktikant på Sibbo kommun? Det handlar om coronapandemin, vad annat?

– Jag har ju jobbat inom musik- och restaurangbranschen, men när coronapandemin slog till insåg jag att jag har två yrken som båda kunde slängas i skräpkorgen. Sedan många år tillbaka hade jag ändå en studieplats vid Helsingfors universitet och jag började utreda hur jag skulle kunna återuppta studierna.

Det är svårt att tänka sig ett bättre ställe att jobba då man vill lära sig hur en kommun fungerar i praktiken.

Nu har han studerat statskunskap och sociologi i ett år på Svenska social- och kommunalhögskolan som är en del av universitetet. Praktiken i Sibbo är en del av studierna.

– Jag har en del erfarenhet av den offentliga sektorn men jag har aldrig tidigare jobbat för en kommun. Så praktiken inom Sibbos informationstjänster kändes som ett mycket bra alternativ. Det är svårt att tänka sig ett bättre ställe att jobba då man vill lära sig hur en kommun fungerar i praktiken.

Ett samhällsansvar

I över femton år har Meurman arbetat som privatföretagare, så det är naturligt att småföretagarnas sits ligger honom nära om hjärtat.

– Jag vet hur kärvt det kan vara. En del branscher har visserligen gynnats indirekt av coronapandemin men många företag har haft det jättetufft.

Som informationspraktikant började han fundera på vad kommunen skulle kunna göra för att hjälpa de lokala företagen och hans chefer var med på noterna.

– Vi har ju inga möjligheter att dela ut finansiellt stöd men kommunen kan bära sitt samhällsansvar på andra sätt, säger Meurman.

Resultatet blev ett upprop på sociala medier där Sibboföretag fick anmäla sitt intresse för att bli presenterade på kommunens Business Sibbo-nätsidor. Inom utsatt tid anmälde sig tjugofyra företag och av dem har man valt ut femton som bäst motsvarade kriterierna. Kraven var bland annat att företagen ska vara registrerade i kommunen och att Sibbo ska vara deras primära marknadsområde.

Företagen var mycket positiva till idén och det var spännande att få bekanta sig med deras verksamhet.

– Bland de utvalda företagen finns allt från enskilda näringsidkare till företag med många anställda. En del är så kallade B2B-företag som har andra företag som kunder medan andra säljer sina produkter och tjänster direkt till konsumenterna.

Att skriva företagsintervjuerna har enligt Meurman varit givande ur flera olika synvinklar.

– Företagen var mycket positiva till idén och det var spännande att få bekanta sig med deras verksamhet. Som sociologistuderande var det dessutom intressant att se hur människor fungerar i olika grupper. Jag är många erfarenheter rikare då jag i höst återvänder till Soc & kom.

Den första artikeln ska ju publiceras under den här veckan, så kan du redan avslöja vilket företag den handlar om?

– Jag har textstommen klar till flera artiklar men vi har ännu inte tagit några bilder, så vi får se med vilken tidtabell vi kan fotografera hos de olika företagen. Så nej, jag kan inte avslöja vilket företag som först presenteras, för det vet jag inte själv, säger Meurman och skrattar.

Via ett upprop på sociala medier under försommaren har Sibbo valt ut femton lokala företag som ska presenteras för allmänheten på kommunens nätsajt samt på andra digitala kanaler.

Syftet är att via synlighet hjälpa företag att får fart på verksamheten efter coronapandemin.

Under juli och augusti publiceras 2–3 företagsartiklar per vecka.

Texterna, på både svenska och finska, kan läsas på www.sipoo.fi/sv/business-sipoo

Under slutet av sommaren publiceras också kortare referat på engelska.