Kristelefonen finns för den som känner oro

SAMTALSHJÄLP. Social- och krisjouren hjälper personer som känner oro över situationen. Bild: Arkiv/Maarit Lehto

Östnylänningarna har inte avlastat sin oro kring pandemin hos social- och krisjouren åtminstone ännu.

Social- och krisjouren, som är till för hela Östnyland, har ännu inte sett något större antal samtal på grund av den pågående pandemin. Numret finns till för personer som känner oro för sig själv eller någon närstående, i nuläget också på grund av den pågående pandemin.

Servicechef Kristina Huopalainen säger att det har varit förhållandevis lugnt men att man är beredda på att utöka verksamheten vid behov.

– Vi har fått mycket få samtal sedan viruset började märkas. Men vi har stegvisa planer för att kunna utöka genast när behovet av krissamtal ökar. Där ingår till exempel flera telefoner och ytterligare personal som är utbildade för jobbet.

En sannolik förklaring till det relativa lugnet är att många väljer att ringa till servicenumret för frågor kring coronaviruset och där uttrycka sin oro – något som innebär att de som verkligen har symtom får vänta i kö. Det är också något som chefläkare Kati Liukko noterade i en artikel om att Borgå inrättat en coronamottagning i Näse.

Huopalainen hoppas också på att östnylänningarna skulle rikta frågor kring oro för det egna eller närståendes välbefinnande till kristelefonen.

– Det är viktigt att kunna prata om också sådana frågor, men det är inte bra om man belastar fel nummer. Vårt mål är att alla som behöver hjälp också får hjälp. Kristelefonen kan nås dygnet runt.

Social- och krisjouren nås på numret 040-517 4194. Där får man stöd och diskussionshjälp om man är oroad över sitt eget eller sina närståendes välmående och trygghet på grund av coronavirusläget.

– Vi ger inte hälsorådgivning, vid sådana frågor ska man kontakta de nummer som hanterar sådant.

Frågor kring hälsa och symtom? Mottagningen för luftvägsinfektioner fungerar med tidsbeställning, kl. 8.30–15.30. Ring numren 040-547 7764, 040- 481 0344 eller 0400-608  556.

Frågor kring oro och välbefinnande? Social- och krisjouren fungerar dygnet runt på 040 517 4194. Ger stöd och diskussionshjälp för den som är oroad över sitt eget eller sina närståendes välmående och trygghet på grund av coronavirusläget. Social- och krisjouren ger inte hälsorådgivning.

Mer läsning