Kris kan skapa sammanhållning

Kommer nya generationer att prata om en 2020-talsanda, corona-andan, tiden då själviskheten gav vika för solidaritet.

Vi klarar det här. Budskapet har varit ett stående inslag när regeringen ställer sig framför folket och medier för att i tevesändningar gå igenom det aktuella läget. Vi peppas med att finländare...