Kraven börjar hårdna

Kassatjänster försvinner, serviceavgifter stiger, bankkontor stängs och automater plockas bort. Hittills har drabbade kundgrupper inte ställt sig på barrikaderna riktigt på allvar men nu har många fått nog och kraven skärps. Bankerna reagerar, men kanske inte på önskat sätt.

Då nyheten om att Nordea i höst stänger sitt bankkontor i Lovisa kom i början av veckan, lät de ilskna kommentarerna inte vänta på sig. Närmaste kontor finns då i Borgå, där bland annat kontantservicen redan slopats.

Även om de flesta människor sköter sina bankaffärer på nätet och bankerna gör sitt bästa för att exempelvis allt fler seniorer ska börja använda digitala tjänster, nås aldrig ett perfekt resultat. Det bara är så, att en del människogrupper inte har den digitala kompetens som krävs och färdigheter som redan inlärts kan lätt falla i glömska på grund av ålder och sjukdomar.

Hbl rapporterade nyligen om att sex finländska pensionärsorganisationer fått nog av den försvagade servicenivån och de höjda avgifterna i bankvärlden. I Sverige gjorde pensionärerna kontantuppror för redan flera år sedan. Hos oss har det klagats vitt och brett men ingen har lagt ned foten och agerat.

Nu kräver pensionärsorganisationerna i Finland att bankerna ska garantera tillgången av kontanter och banktjänster för alla, oberoende av var kunden bor eller vilken digital kompetens hen har. Om bankerna struntar i detta krav kräver pensionärerna att regeringen tar sig an saken och beslutar att den aktör som vill bedriva bankverksamhet också måste erbjuda grund- och kontantservice.

Vi lever i en digitaliserad värld och allt fler tjänster flyttas till nätet. Det sker på gott och ont. Vad banktjänsterna beträffar får det inte vara så, att livet blir både krångligare och dyrare för dem som inte har en chans att ta till sig nya servicemodeller. Alla måste ha samma rätt till sina egna pengar och bankservice överlag. Bankerna måste lyssna på sina kunder.

Och visst gör man det, åtminstone till viss del. Kassatjänsterna har inte försvunnit från alla kontor och det är att hoppas att så inte sker i framtiden heller, trots att denna service sägs vara hutlöst dyr. Kunderna uppmanas att diskutera olika lösningar med banken och de flesta banker utreder nya koncept.

OP-gruppen är först i tur med att lansera en nätbank på klarspråk. Man hoppas att den förenklade nättjänsten ska locka bland annat seniorer. Via tjänsten Tillgänglig går det att sköta de mest grundläggande bankärendena, det är fråga om en avskalad version av den normala nätbanken.

Tyvärr är det utopi att tänka sig att kassatjänsterna ska komma tillbaka till alla bankkontor eller att de kontor som nu finns ska bestå. Digitaliseringen fortsätter och det viktigaste är nu att planera framtidens service på lika villkor för alla. Ingen kund ska behöva känna sig förfördelad på grund av ålder eller sjukdom.

Det finns otaliga sätt att göra det, bland annat så, att servicen kommer till kunden och inte tvärtom. Att folk protesterar och ställer krav är rätt och riktigt, man ska också rösta med fötterna och hålla bankerna vakna.

Merja Sergelius, Aktias vice vd med ansvar för privatkunder, säger i en Hbl-intervju att det på sikt är en fördel för alla att kunna sköta sina ärenden på webben, eftersom samhället överlag fungerar så.

Hur hjälper detta resonemang alla dem som inte har ett val?

Tora Mattheiszen Nyhetschef