Kraftledning ska dela landskapet itu – nu tar markägarna upp kampen

LANDSKAP. Den nya linjen ska gå över åkern i bakgrunden. Här hälsar Esko Mikander på Pepsi, Peppi och Pamela. Bild: Max Nyberg

Trots över två års planerande får markägare först nu information en planerad kraftledning som innebär inlösning av mark mellan Borgå och Askola. Det är så här det går till, uppger man från elnätsbolaget.

Esko Mikander konstaterar glatt att korna Peppi, Pepsi och Pamela är väldigt sociala. Skolvägen går nämligen förbi skogspartiet där de betar, och barnen brukar ofta hälsa på djuren. Mycket rikti...