Kouvoladragningen lever vidare trots Lovisaförslag att slopa dragningen

JÄRNVÄGSDRAGNING. Östbanan ritas nu in i Nyland 2050-planen. Bild: Kristoffer Åberg

Nylands landskapsstyrelse röstade på måndagen om var man ska reservera plats för den planerade östbanan.

Östbanan ritas in i Nyland 2050-planen från Borgå österut mot Kotka. Samtidigt görs också en reservering för den alternativa dragningen från Forsby mot Kouvola.Landskapsdirektören ändrade under mötet...