Kotouma beklagar och tillbakavisar

VD. Lari Christensen säger att man ska se över arbetsmetoderna, men att mycket beror på missförstånd. Bild: Max Nyberg

Bolagets vd tillbakavisar först anklagelserna, men tar senare en mera förstående inställning.

Kotoumas vd Lari Christensen känner först inte alls igen bilden man får av flyktingmottagningen. Han beskriver anklagelserna som allvarliga och säger att de går emot allt vad bolaget står för. Bland annat säger han inte tror på att chefen ska ha ljugit för och hotat de som flyttar, inte ens att det skulle ha pågått utan hans vetskap.

– Där jobbar femton personer. Och ekonomichefen besöker stället nästan dagligen. Vi skulle nog ha hört om det.

Intern utredning

Efter en intervju och efter att ha läst ett utkast till artikeln startade Christensen en ändå intern utredning om påståendena. I ett långt svar några dagar senare skriver han att man uppskattar frivilligarbetarnas insatser och att man noggrant följer Migris direktiv. Det är också när Östnyland besöker Christensen i Pyttis för att diskutera den interna utredningen som den upprörda irakiern dyker upp.

Christensen skriver att de tror sig ha identifierat den största orsaken till "missförstånden och att folk tagit illa vid sig", något som enhetschefens agerande delvis orsakat.

– Enhetschefen förstår att det beror på en ledarskapsstil som delvis härrör sig till hans bakgrund och att han nu verkar i en bransch där han inte på bästa sätt lyckats bygga tillit mellan honom och frivilliga. Genom att strängt följa Migris direktiv kan en bild av en auktoritativ ledare ha växt fram.

Christensen uppger också att enhetschefen medger att han delvis haft bristfälliga faktakunskaper.

– Det kan ha verkat som om han försökt "äga" klienterna. Jag vill ändå understryka att det finns strikta direktiv för hur en flytt äger rum, och de ger inte särskilt mycket rörelseutrymme för individen, skriver Christensen.

Det viktiga här är att skilja mellan att flytta till något annat boende och att byta flyktingmottagning. I det senare fallet krävs en del pappersarbete och vissa tillstånd, men leder också till att byråkratin sköts på annan ort.

– Utredningen visade också att det är lika viktigt att beakta frivilligas, personalens och andras känslor som att saker sköts tekniskt korrekt.

Kontakt med nödcentralen

Angående nödsituationen med mannen på soffan skriver Christensen att nattansvariga fått veta om situationen klockan 21 och att hen samtigit ringt nödcentralen för att försäkra sig om att ambulansen kommer.

– Klienten har också på ett exemplariskt vis märkt att det var en nödsituation. Vad vi vet har klienten inte försökt ringa enhetschefen. Utifrån beskrivningen i den här artikeln är det ändå klart att vi borde utveckla klienternas egen beredskap att kontakta nödcentralen.

Angående vattnet konstaterar Christensen att saken är åtgärdad, och att vattnet är missfärgat men inte dåligt enligt de prover som gjorts från myndigheternas sida. September 2016 installerades en maskin för omvänd osmos varefter man slutade använda borrbrunnen.

Angående födseln i Borgå säger Christensen att man från deras sida informerat om att de får föda vid närmaste BB. Däremot skulle rådgivningen skötas i Pyttis,

– De var lite oroliga över att ta sig hit från Borgå. Vi lovade att hjälpa genom att plocka upp på busshållplatsen och att föra dem till rådgivningen.

Vad gäller granskningen av ägodelarna i bilen uppger Christensen att det är normalt förfarande.

– En del saker försvinner härifrån, och vi granskar alltid saken. I det här fallet kanske flytten kom överraskande.