Kort lista i Lappträsk

Under juli nådde endast en fastighetsaffär över gränsen på 150 000 euro.

Över 150 000 euro Fastighet: Lägenheten Myyrä vid Svinavallen 30 i Lappträsk har en areal på 8 553 kvadratmeter. På området finns en bostadsbyggnad och en byggnad av annan typ. Säljare: Priv...