Korsning i Söderkulla ska bli tryggare – rondellplan visas upp

Korsningen mellan Nya Borgåvägen och Söderkullavägen ska bli smidigare och tryggare tack vare rondellen. Bild: Kristoffer Åberg

Tekniska utskottet tog på tisdagen beslut om att gatuplanen för rondellen i korsningen mellan Nya Borgåvägen och Söderkullavägen läggs till påseende.

Syftet med rondellen är att göra trafiken smidigare, minska på köerna under rusningstid och förbättra trafiksäkerheten i korsningen. Många specialtransporter kör både längs med Nya Borgåvägen och Söderkullavägen, det här har beaktats med trafikdelare och kantstenar man kan köra över. Söder om rondellen, vid Eriksnäs korsningsområde förbättras tryggheten för gång- och cykeltrafiken med en trottoar och med en kombinerad gång- och cykelled.

Enligt de ursprungliga planerna skulle byggarbetet ha genomförts redan i år. Men på grund av besparingarna i kommunens investeringsprogram på sammanlagt fyra miljoner euro flyttades pengarna för rondellbygget ett år framåt.

Planen för rondellbygget finns till påseende i två veckors tid bland annat på Sibbo kommuns nätsajt.