Korpi är besviken på Borgå-SDP

MARIANNE KORPI. Bild: Kristoffer Åberg

Marianne Korpi, SDP, överväger att lämna Borgåpolitiken. Kommunorganisationens val av ny ledamot i stadsstyrelsen får henne att känna sig otillräcklig.

Varför får inte den som i valet har fått de flesta rösterna också den större makten?

Det frågar sig Marianne Korpi, efter SDP:s kommunorganisations val på söndagen.

I stället för Korpi som tillhör lokalavdelningen PTY, Porvoon Työväenyhdistys, och som fick 415 personliga röster i kommunalvalet, valdes Mirja Suhonen, från Hammars-Gammelbacka arbetarförening, med 94 personliga röster, till ny stadsstyrelseledamot.

– Jag är till min natur solidarisk, hjälpsam och jag håller på rättvisan, säger Korpi. Jag har inte velat inse att alla inte fungerar på samma sätt.

– Jag vill tro att mina medmänniskor är goda och att alla vill lära av sina misstag och utvecklas. Nu, så här på tioårsdagen av min politiska karriär, känner jag att jag vacklar i min tro.

Väljarnas vilja

Korpi anser att hon i dagens situation inte ges möjlighet att företräda sina väljare, att väljarnas vilja inte respekteras.

– Vilken är då väljarnas vilja och önskan? Jag har förstått det så att de kommunalpolitiker som får de flesta rösterna också ska få de mest centrala beslutsfattarposterna och att de där kan påverka besluten enligt den värdegrund som väljarna tycker är bäst.

Inom SDP i Borgå väljer man representanter i olika organ enligt den lokalorganisation de tillhör, till exempel Hammars – Gammelbacka arbetarförening eller PTY, Porvoon Työväenyhdistys.

– På det sättet ställer man kandidat mot kandidat, helt oberoende av hur många röster de har fått, säger Korpi.

– Jag överväger nu att lämna politiken eftersom jag upplever att det nuvarande systemet leder till att jag inte ges möjlighet att föra mina väljares talan. Därför känner jag mig i dag otillräcklig som kommunpolitiker.

Mer läsning