Körde motorvägsfart i Borgå centrum – dömdes till villkorligt fängelse

FORTKÖRNING. Bilisten som körde 127 km/h på en 40-väg i Borgå döms till en månads villkorligt fängelse. Skylten på bilden är inte fotograferad på Mästarvägen där fortkörningen skedde. Bild: KSF Media Arkiv/Agneta Sjöblom

En 57-årig man har av Östra Nylands tingsrätt dömts till trettio dagars villkorligt fängelse för grovt äventyrande av trafiksäkerheten.

Det är en söndagseftermiddag i början av maj som mannen kör längs med Mästarvägen i Borgå. När han ska accelerera väljer han ändå att inte hålla sig till hastighetsbegränsningen, som på området är fyrtio kilometer i timmen. Under loppet av några sekunder trycker han gasen i bottnen och når en hastighet på 127 kilometer i timmen.

Fallet har nu behandlats av Östra Nylands tingsrätt. Mannen begärde att någon muntlig förhandling i ärendet inte skulle hållas. Trots mannens invändningar om att vägbanan var helt torr, att vägen vid tillfället var tom och att han bara körde för fort i några sekunder gick tingsrätten på åklagarens linje och dömde mannen till trettio dagars villkorligt fängelse för grovt äventyrande av trafiksäkerheten. Tingsrätten fäster i sin bedömning särskild vikt vid att hastigheten mannen höll var så hög – tre gånger den som var tillåten på gatan. Tingsrätten tog också fasta på att gatan ligger i en tätortsmiljö och att vansinneskörningen därför innebar fara för andras liv och hälsa.

Rättelse 12.51: Tidigare stod det i rubriken och i brödtexten att mannen skulle ha dömts till ovillkorligt fängelse, men så är inte fallet. Domen är 30 dagar villkorligt fängelse.

Mer läsning