Kopplingar

Bild: Kristoffer Aberg

För 35 år sedan förutspådde Burke det onlinesamhälle som vi har i dag.

I högstadieåldern var jag oerhört fascinerad av den BBC-producerade tv-serien Connections (Kopplingar). I serien visade vetenskapshistorikern James Burke på hur olika tekniska och vetenskapliga landvi...