Koponen sjukhusdirektör tills vidare

LEENA KOPONEN. Bild: Kristoffer Åberg

Leena Koponens uppdrag vid Borgå sjukhus är inte mer tidsbestämt.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts styrelse beslutar vid sitt möte på måndagen att Leena Koponens uppdrag som direktör för Borgå sjukvårdsområde blir en tillsvidareanställning.

Koponen utsågs till direktör för sjukvårdsområdet från början av 2016 till slutet av 2018.

Samtidigt blev hon tjänstledig från sin tjänst som direktör för affärsverket HNS-Servis.

HNS-Servis kommer att fusioneras med andra motsvarande stödtjänster vid sjukvårdsdistriktet och en direktörstjänst för den nya stora enheten kommer att anslås ledig att sökas. Direktörsuppdraget vid bland annat HNS-Servis avslutas.

I beredningen till styrelsen konstateras också att förnyelsearbetet vid Borgå sjukhus ännu inte är färdigt.