Konsult föreslår att fastigheter bolagiseras

IN I BOLAG? Äldreboendet i Johannisberg hör till de fastigheter som föreslås ingå i stadens bostadsbolag. Bild: Kristoffer Åberg

Bolagisera social- och hälsovårdens fastigheter i snabb takt. Det rekommenderar den konsult som Borgå stad anlitat.

Syftet med utredningen var att förutse vårdreformen genom att säkerställa att den ersättning staden får för lokalerna som övergår till social- och hälsovårdsområdenas ägo eller bruk är rättvis.

I utredningen har man betraktat byggnader i Johannisberg, byggnader i Näse hälsovårdscentrals område samt rådgivningsbyggnaden på Fredsgatan.

Ur stadens synvinkel är det intressantaste bolagiseringsalternativet en kombination där Näse hälsovårdscentral blir ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag och byggnaderna i Johannisberg överförs till en del av stadens bostadsbolag.

Rådgivningsbyggnaden på Fredsgatan behöver inte ingå i bolagiseringen eftersom den ligger på en gemensam tomt med Lundagården och det går vid behov lätt att hitta på ett alternativt användningsändamål.