Konstverken i Lovisa kyrka renderade i dödshot

Bild: Max Nyberg

De omdebatterade konstverken i Lovisa kyrka väcker starka känslor, speciellt på sociala medier. I tisdags mordhotades Mia Aitokari som är ordförande för Lovisanejdens gemensamma kyrkofullmäktige av en person som anser att hon är ansvarig för att konstverken ställs ut i kyrkan. Aitokari har anmält hotet.

Ordförande för Lovisanejdens gemensamma kyrkofullmäktige Mia Aitokari fick hotet att hon kommer att hittas på ett sjukhus eller på en kyrkogård på sin privata Facebooksida.

– Först raderade jag meddelande utan att dokumentera det, sedan skickade jag ett privat meddelande åt mannen som skickat mig hotet. På hans egen sida låg texten kvar, säger hon.

Mannen är inte bekant för Aitokari sedan tidigare. Han anser att Aitokari är ansvarig för valet av konst för utställningen, vilket hon inte är. Trots att hon är ordförande för det högsta beslutande organet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet har hon inte haft något med konstverken i kyrkan att göra. Det är Lovisa församlingar som har beställt dem och församlingarnas kyrkoherdar som ansvarar för kyrkorummet.

Aitokari är inte rädd trots hotet mot henne.

– Jag har ändå gjort en polisanmälan. Jag är egentligen inte rädd, men det är en principsak, man måste anmäla sådant här, säger hon.

Väcker åsikter

Pauliina Turakka Purhonens textilskulpturer ställs ut i Lovisa kyrka och väcker anstöt bland en del av församlingsmedlemmarna. Tygskulpturerna kommenteras speciellt på sociala medier.

– Jag hoppas att de som är ansvariga för utställningen tar åt sig av kritiken och ser över beslutet. Människor förväntar sig att kyrkan är på ett visst sätt, som skapar trygghet.

– Vår generation förstår att kyrkan kan förändras, men man måste också respektera den generations om har traditionella åsikter.

Mia Aitokari har i egenskap av förtroendevald deltagit i debatten kring konstverken som ingår i utställningen.

– Ända sedan utställningen öppnade har jag fått mycket feedback på konstverken, som jag gett vidare så att den når de som är ansvariga.

Oberoende av vad man tycker om Pauliina Turakka Purhonens konst och lämpligheten att ställa ut en i en kyrksal är det inte okej att komma med hot.

– Det tycks höra till dagens mediekultur, det är lätt att tycka och uttrycka sina känslor på social media, konstaterar Aitokari.

Installationen med Pauliina Turakka Purhonens tygskulpturer i Lovisa kyrka visas fram till trettondagen.

Mer läsning