Konstverk samlar skapelser från allmänheten – delta via Instagram eller mejl

KONST. Allmänheten kan delta i konstprojektet Begränsad. Bild: BEGRÄNSAD / RAJATTU TILA

Konstverket #BEGRÄNSAD byggs upp i Sibbo och på webben – och man kan delta genom att skicka in en bild.

Samfundskonstnären Majbritt uppmanar Sibbobor att delta i konstprojektet #BEGRÄNSAD som startar den 1 maj och pågår till slutet av månaden. Under maj månad kan man bidra genom att skicka in bilder till ett stort konstverk som ställs ut i galleriet Pesula i Sibbo i juni.

Bakom idén och genomförandet står en bild- och samfundskonstnär från Sibbo som arbetar under pseudonymen Majbritt. Majbritt har inspirerats av det tidigare Nickby Sjukhus och av dåtida överläkares jubileumstal och citat. Majbritt kompletterar invånarnas bildkollage med sina egna målningar.

Röra på sig och stanna upp

I ett pressmeddelande om projektet noteras att Nickby sjukhus var ett begränsat ställe för tusentals människor i omkring hundra år – men att konsten trots det var närvarande i patienternas vardag. Det fanns också en förståelse bland vårdpersonalen om konstens positiva inverkan på hälsan. Konstverket Begränsad är en helhet uppbyggd av både den rådande tiden vi lever i och stämningar från det före detta Nickby Sjukhus och dess historia.

– Med konstverket vill jag visa att vi kan röra oss omkring men också stanna upp, smälta ihop men ändå hållas åtskilda. Vi går i sprickor och klyftor tillsammans, på gränsen mellan individen och samhället. Under resan möter vi allt möjligt spännande. Låt oss göra denna resa tillsammans, säger pseudonymen Majbritt i pressmeddelandet.

Hur känns det?

Temat är den pågående situationen som drabbat människor i hela världen och som har begränsat våra liv. Hur har det påverkat dig? Du känner kanske en viss trygghet i att vara begränsad, eller känns det hotfullt?

Majbritts direktiv ser ut så här: Ta en bild som beskriver dina känslor och planera fotograferingsstunden så att symboliken kring "begränsad" kommer fram. Som utgångspunkt kan man exempelvis ha en sinnesbild eller en stämning.

Man deltar genom att publicera bilden på Instagram med hashtaggen #begransad eller #rajattutila och genom att samtidigt nämna kontot @rajattu_tila dit alla bilder samlas. Man kan också delta genom att skicka bilden elektroniskt till rajattutila@gmail.com (samtidigt överlåts rättigheten till bilden till konstprojektet).

Instagram: #begransad

Mejl: rajattutila@gmail.com

Konstnärligt arbete: Samfundskonstnär Majbritt & arbetsgrupp

Arrangör: Sibbo kommuns kulturtjänster

Mer läsning