Konstverk av makarna Hellman sökes

JUBELEXPO. Bildkonstnären Åke Hellman, 100, och Karin Hellman uppmärksammas med en jubileumsutställning i Helsingfors konsthall hösten 2017. Nu söker arbetsgruppen bakom expon privatägda verk av makarna Hellman. Bild: Amanda Englund

Arbetsgruppen "100 Hellman" planerar en jubileumsutställning med makarna Karin och Åke Hellmans konst i Helsingfors konsthall. Nu efterlyser man konstverk i privat ägo.

Jubileumsutställningen är inbokad till hösten 2017 och arbetsgruppen hoppas att ägare till konstverk av Karin eller Åke Hellman tar kontakt. Arbetsgruppen, som består av konsthistoriker Pamela Andersson, keramikkonstnär Åsa Hellman, arkitekt Karl Johan Hellman och konsthistoriker Juha-Heikki Tihinen, vill före påsk (25.3) få in uppgifter inklusive fotografier på de privatägda konstverken. Informationen kan tillsammans med ägarnas kontaktuppgifter sändas till adressen 100hellman@gmail.com eller per post till Pamela Andersson c/o Luckan Raseborg, Torgatan 3, 10 300 Karis.

Stiftelsen Pro Artibus är samarbetspart i projektet och kommer att producera en utställningspublikation.

Bildkonstnären Åke Hellman fyllde 100 år i somras. KSF