Konstpärlor från Lovisa ställs ut i Esbo

PÄRLA. Ida Fielitz porträtt av Lovisabördiga konstnären Sigrid af Forselles ställs ut på Gallen-Kallela museet i sommar. Målningen är utlånad ur Lovisa stads konstsamling. Bild: Pressbild

Gallen-Kallela museet satsar över sommaren på sekelskifteskonst. Själens öga heter utställningen som bland annat omfattar en konstpärla ur Lovisa stads konstsamling.

Utställningen öppnar på lördag och precis som rubriken Själens öga antyder, så handlar det om ockultismen som inspirationskälla för sekelskiftets konstnärer. I slutet av 1800-talet blev ockultismen och olika esoteriska rörelser populärare än någonsin. Konstnärer fascinerades av spiritualism, teosofi och utforskning av psykiska fenomen.

Klärvoajans (från franskans clairvoyance), det vill säga synskhet, var ett av tidens hetaste samtalsämnen. Många trodde på ett sjätte sinne, ett inre öga med vilket man kunde varsebli andra, mera subtila dimensioner av verkligheten som förblev osynliga för det konventionella seendet.

Själens öga fokuserar särskilt på sekelskiftets konst och omfattar bland annat keramikverk av den Lovisabördiga konstnären Sigrid af Forselles. Ett porträtt av konstnärinnan finns också med. Det är målat av Ida Fielitz och hör till Lovisa stads konstsamlings absoluta pärlor. De utställda keramikverken kommer också från Lovisa, från museets samlingar.

Självskriven på utställningen är Akseli Gallen-Kallela. Dessutom ställs verk av Veli Granö, Pekka Halonen, Ester Helenius, Eemu Myntti, Hugo Simberg, Beda Stjernschantz, Ellen Thesleff, Matti Visanti och Sigurd Wettenhovi-Aspa ut.

Kurator för utställningen är konst- och religionsforskaren Nina Kokkinen vars doktorsavhandling har legat till grund för utställningen.

Själens öga pågår på Gallen-Kallela museet den 11 maj–8 september 2019. Nämnas kan att det på museet ordnas en guidning om Sigrid af Forselles konst, tidpunkten är den 28 juli.

Mer läsning