Konstnärsduo tolkar tredje skogens mytiska krafter

TREDJE SKOGEN. Bildkonstnärerna Jenni Lahtinen och Liina Mäki-Patola ställer ut i Kaplansgården i maj. I förgrunden Lahtinens verk Vuoristopolulla (tusch 2019) och Tummuva vesi (carboundum 2016). Keramikverket vid konstnärerna är Mäki-Patolas Hiljainen Vaelleus och på väggen i följande rum hänger hennes verk Kaaos järjestyy. Bild: Kristoffer Åberg

Bilkonstnärerna Jenni Lahtinen och Liina Mäki-Patola ställer ut tillsammans på Galleri Gamla Kaplansgården i maj. I helheten Tredje skogen undersöker de naturens mångskiftande uttryck och rör sig i gränssnittet mellan myt och verklighet.

Det är en gråtonad, svarttecknad och färgsvulten värld som konstnärsduon Jenni Lahtinen (f.1984) och Liina Mäki-Patola (f.1985) dukar fram i Gamla Kaplansgården. Betraktaren möter en dämpad värld där man ser skogen på natten: månskenet speglas i stammarna, man ser en vandrare i skogen, ser vandrarens hand, skådar tysta träd och upplever vägen till berget.

Lägg till en dröm om världens undergång och utställningen Tredje skogens gränsöverskridande, mystikfyllda kraft är fullkomlig. Bildkonstnärerna Jenni Lahtinen och Liina Mäki-Patola utnyttjar olika tekniker för att tolka omgivningen utifrån temat Tredje skogen: Lahtinen ritar och använder olika tekniker inom konstgrafik medan Mäki-Patola ritar, målar, skapar keramik samt gör installationer och använder rörliga bilder i sitt skapande.

Bergtagen

Jenni Lahtinens bidrag till utställning bottnar till vissa delar i en några månader lång sejour i Seoul i Sydkorea. Från stadens kaos sökte hon sig ofta upp till de åtta bergen som omger staden. De branta och stenig bergen har en framträdande plats i lokala myter och folksägner och har också inspirerat till litterära verk och satt sina spår på målarkonsten.

I sina verk har Lahtinen plockat upp de övernaturligt färgade stämningarna på bergen. Hon har vandrat längs bergsstigarna och tagit in den främmande omgivningens detaljer: stenar, insekter, träd samt helgedomar som människan byggt. Under sina vandringar fotograferade hon, hon ritade och skrev och utifrån materialet har hon byggt sin vision av den Tredje skogen.

BERGTAGEN. Jenni Lahtinen tillbringade några månader i Sydkorea och vandrade i bergen som omger Seoul. Hon fascinerades av bergens natur och mystiska framtoning som hon här tolkar i arbetet Lugard Road, en monotypi i tusch och pigmentavdrag. Bild: Kristoffer Åberg

Naturmystik

Liina Mäki-Patolas verk influeras av naturens former och av upplevelser i naturen, och sin konst ger hon uttryck för människans förhållande till naturen. Motsatsparet kaos och ordning – det som råder i naturen – fascinerar henne. Hon undersöker rädslor, oförklarligheter och mystiska hot som kommer krypande i mörkret via rötternas och grenverkens oändliga nät, via ris och snår.

Intressant är till exempel hennes samling av trevande keramiknävar som bildar verket Hiljainen vaelleus, tyst vandring. En del av Mäki-Patolas konstverk har hämtat inspiration av Butoh, en konstform med inslag av japansk föreställande konst samt tysk expressionistisk dans och performanskonst.

Jenni Lahtinens och Liina Mäki-Patolas utställning Tredje skogen pågår den 3–26 maj på Gamla Kaplansgården. Galleriet är öppet tis-sön klockan 10-16. Det är fritt inträde till utställningen.

Mer läsning