Konstnärligt högklassig Pellingefestival på halvfart

Det var glesare än vanligt med publik på årets Pellinge musikdagar. Några av konserterna strömmades som kompensation för dem som inte fick rum på konsertplatserna. Bild:

Liksom kollegerna vid så många småskaliga evenemang hamnade ledningen för Pellinge musikdagar in i det sista att fundera på vilken omfattning man i år skulle satsa på och om man över huvud taget skulle förverkliga sin festival. Den stora trumfen var för Pellinge dels att det hela går av stapeln i augusti, dels att man på ett naturligt sätt kan hålla besökarmängden nere på en acceptabel nivå.

Nu tog man exempelvis in under hälften, sjuttio stycken, av de möjliga åhörarna till konserterna på Solhälla, men stämningen var ändå på absolut topp och därtill strömmades några av konserterna och fi...