Konstnärer undersöker livets föränderlighet

ORDNING. Konstnärskollektivet Kunst undersöker natur, identitet och föränderlighet i utställningen Facts of life. I förgrunden Pia Paldanius som odlar sin plastiga trädgård, i bakre raden fr.v. Julia Weckman, Sirpa Päivinen, Anu Suhonen, Christina Holmlund och Jarmo Palola. Bild: Kristoffer Åberg

Omgivning, identitet och samhällets obeständighet fungerar som gemensam nämnare för de sex konstnärerna i kollektivet Kunst. Facts of life, livets fakta, heter deras utställning i Konsthallen i Borgå.

"Låt oss nu odla vår trädgård". Candides välkända citat ur Voltaires 1700-talspikaresk dyker upp i tankarna, som en oinbjuden trädgårdstomte i bersån, när jag kliver in i de konstruerade landskap som konstnärskollektivet Kunst presenterar i Konsthallen.

Med varierade medel, stigande abstraktionsnivå och en humoristisk udd tar de sex konstnärerna – Christina Holmlund, Pia Paldanius, Jarmo Palola, Sirpa Päivinen, Anu Suhonen och Julia Weckman – sig an landskapet, naturen, den urbana miljön och utforskar den på konstens vägnar.

I utställningen Facts of life är ingenting egentligen vad det förefaller vara eller så är det precis det. Det beror på synsättet och på vilken information man har till hands – något som starkt kommer fram bland annat i Julia Weckmans på ytan sätt klassiska naturfotografi: ett knotigt träd, ett risigt fågelbo, vågkrusor framför dimhöljd horisont.

Förändring

Installationens clou finns i två texter som hör till bilden. Läser man bara den ena texten ser formas en bild för ögonen, läser man den andra, förändras bilden och kontexten förskjuts från naturfotografiets till en inlaga i debatten om flyktingar och flyttrörelser.

Landskap, identitet och förändring är också temat för Sirpa Päivinen, som rest runt i Finland och fotograferat rurala miljöer under de senaste tjugo åren. Fokus ligger på byggnader ur en försvunnen tid, en tid då det fanns post, bank och butik i nästan alla bycentra.

I sina fotografier undersöker Päivinen den så kallade ersättningsparadoxen i bilderna: Är det fortfarande samma byggnader fast mack eller bönehus blivit bostad? Som en tilläggsdimension fungerar de bleknande bilderna: Päivinen har låtit bli att byta bläckpatron i färgprintern för att understryka den föränderliga miljöns budskap.

FÖRÄNDRING. Sirpa Päivinens fotografier från Finland beskriver ett epokskifte. Banker, bybutiker och barer har blivit bostadshus, men är det då fortfarande samma byggnad frågar sig Päivinen? Bild: Kristoffer Åberg

Parallellverklighet

I Christina Holmlunds tre effektfulla fotografier har naturen blivit ett slags parallell verklighet; en lekfull dystopi där den föränderliga världen backas upp av det tekniska utförandet. Holmlund har fotograferat på gammal grafisk film, framkallat bilden och sedan målat och tecknat vidare på motivet – applicerat analoga lager i motsats till bildbehandlingsprogrammens snabba klick.

Samtidigt utmanar hon "katalogbilderna", de typiska naturfotografierna som speglar de jungfruliga miljöer som för många av oss representerar naturidealet in spe.

Utmanar den fulländade normnaturen gör också Pia Paldanius artificiella trädgård som breder ut sig mitt i rummet. På olika färgers plexiglas, i raka rader, har hon drivit upp små rosa plastpiggar, långsmala svarta nylonstjälkar och flera olika pvc-plastiga "grödor" väntar fortfarande på att planteras då vi träffar henne i Konsthallen.

Naturens ordning

Paldanius har inspirerats av Carl von Linnés botaniska klassificeringssystem och i hennes trädgård råder sträng ordning mellan de olika arterna. I vidare bemärkelse är installationen en kommentar till människans behov av att tämja och kontrollera naturen för sina egna syften.

Verket, med alla tekniska material för tankarna mot rymden och flörtar också med det som kan vara framtidens människoföda; genmanipulerad materia.

Tekniska landvinningar och framtida skeenden tangeras också i Anu Suhonens installation som består av 3D-utskriven, hopknycklad läskburk med sugrör och lock à la snabbmatsrestaurang som åtföljs av en video som återberättar arbetets förlopp med typisk konsultjargong.

PROCESS. Anu Suhonens installation kombinerar en skulptur och en video. Bild: Kristoffer Åberg

Prosessikiihdyttämö, ungefär processkatalysatorn på svenska, heter verket som kulminerar i den knallgröna burkskulpturen. Suhonens installation fungerar som en kommentar till konsumtionssamhällets upphaussade takt, där det återkommande mantrat lyder "köp mera!", ofta på bekostnad av miljön. Naturen blir som en omkörningsfil för shoppinglada vilket i sin tur väcker tankar hos betraktaren; tankar som kan appliceras på samhället i stort.

Fjäderperspektiv

Jarmo Palola rör sig fåglarnas värld med sina rara tavlor föreställande gårdarnas vanliga vingprydda. Palolas fågelvisioner– bongade på nära håll vid fågelbrädet – är inte målade 1:1 utan rör sig i gränssnittet mellan det generiska och det allmänna, mellan det som är typiskt för en viss art och för fåglar överlag.

I fågelexemplaren speglar han människans andliga tillstånd in en allt mer individualiserad värld, som trots det har många beröringspunkter med fjäderfänas. Palola reflekterar över individtäthet, revirtänk, hierarkier och hotade habitat; mycket som i överförd bemärkelse beskriver vår planet i termer av exempelvis överbefolkning och hungersnöd.

FÅGELLIV. Jarmo Palola begrundar människans andliga tillstånd utifrån ut en serie fåglar målade i olja och akryl. Bild: Kristoffer Åberg

Som en tredimensionell pendang till fågeltavlorna sitter en samling uppstoppade fåglar på en av pelarna i Konsthallen. Fåglarna, lånade ur Vanda stads samlingar, har scenografisk effekt och ger tavlorna den rätta fågelbrädesinramningen.

Konstnärskollektivet Kunst är verksamt i Helsingfors och driver Galleria Lapinlahti i gamla Lappvikens sjukhus. Utställningen Facts of life i Konsthallen i Borgå är kollektivets andra gemensamma, den första ordnades i Uleåborg i våras.

Konstnärskollektivet Kunst – Christina Holmlund, Pia Paldanius, Jarmo Palola, Sirpa Päivinen, Anu Suhonen och Julia Weckman – utställning i Konsthallen i Konstfabriken i Borgå.

Utställningen pågår till och med den 12 november.

Mer läsning