Konstnärer söks för nya konstverk väster om ån

Västra åstranden i Borgå håller på att bli ett betydande område för samtida konst. Till området skaffas konst samtidigt som området byggs ut, och konstverken bidrar till att skapa en stark identitet för området.

– Vi skaffar konst av flera konstnärer till flera olika platser på västra åstranden, säger Susann Hartman, ordförande för konstanskaffningsgruppen och chef för Borgå stads kulturtjänster. Vi söker konstnärer både för stora och imponerande verk och för mindre verk i trapphusen.

På tisdagen ordnades ett möte i Konstfabriken som handlade om konstprogrammet för västra åstranden, om pågående byggen och om konstprojekten som hänför sig till de växande kvarteren. Konstprogrammet så här långt omfattar åtta konstnärer och flera av verken, såsom muralmålningarna på Konstfabrikens fasad, är redan klara.

Nu går projektet in i följande fas i och med att man söker konstnärer för två nya kvarter i området. Det ena kvarteret, där de första husen redan har nått takhöjd, finns i västra änden av Alexandersgatans bro. Det andra kvarteret, den så kallade Hellbergsbacken, gränsar i öster till yrkeshögskolan Borgå Campus och i söder till friluftsområdet vid Kokonbacken.

Cirka tjugo konstnärer – bland dem flera meriterade Borgåkonstnärer – och andra intresserade samlades i går i Konstfabriken för att ta del av planerna. Samtidigt offentliggjordes namnet på kuratorn för projektet. Det är helsingforsaren Petteri Nisunen, bildkonstnär med arkitektbakgrund, som kommer att hantera de portfoliobaserade ansökningarna som intresserade konstnärer är ombedda att lämna in.

Långt hunnet

Nisunen jobbade tidigare som professor vid Aalto-universitet och då satt han också med i kultur- och undervisningsministeriets arbetsgrupp som lobbade för så kallad procentkonst i nybyggda kvarter. Vid det här laget börjar procentkonst vara mera regel än undantag, men enligt honom hör Borgå till de städer där man kommit längst.

– Jag har flera konstnärsbekanta i Borgå och konstprogrammet för västra åstranden är därför bekant för mig. Efter det här ska jag ta en rundvandring i kvarteren runt Konstfabriken, säger Petteri Nisunen som även själv skapat många offentliga konstverk.

I kvarteret 448, det vill säga på den delvis utbyggda platsen vid Alexandersgatans bro mot gångbron sett, kommer tre konstverk att placeras på olika platser. Enligt Susann Hartman är tanken att samma konstnär gör samtliga tre verk varav ett blir lite större och placeras så att det syns från ån sett.

Konstkantad mur

Den breda gångstigen som enligt ritningarna ska löpa rätt igenom kvarteret, från Alexandersbågen fram till August Eklöfs park, kommer igen kantas av en lång mur som ska prydas av konst.

– Ett av konstverken kommer att placeras mitt inne i kvarteret, tillägger hon.

Vid kvarterets rand, mittemot Konstfabrikens huvudingång, ska en busskur planerad av Borgåkonstnären Petri Hytönens fällas in i en huskropp. Hytönens konstverk är ett led i den del av konstprogrammet som det bestämts om redan tidigare.

Invånarna i de nya höghusen som byggs vid Hellbergsbacken får igen njuta av konst i trappuppgången. Susann Hartman säger att tanken är att små konstverk placeras vid de obligatoriska namntavlorna innanför ytterdörren. I det här skedet är det inte klart om man engagerar en eller flera konstnärer för uppdraget.

Fasadkonst

Vid Hellbergsbacken byggs också ett större parkeringshus med en lång vägg som vetter mot Kokonbacken, och här ska den grafiska betongen prydas med någon form av bild.

– Det blir huvudverket i den delen av området. På Hellbergsbacken ska också två husfasader ha plats för konstverk på ytan, säger Hartman.

Ansökningsförfarandet för konstnärer pågår fram till den 5 augusti i år. Det slutgiltiga beslutet om vilka konstverk som realiseras fattas av byggbolagen utifrån kurator Nisunens rekommendation.

Konstverken skaffas i samarbete med byggfirmorna FH Invest Oy och YIT Rakennus Oy, som finansierar konstverken enligt den förpliktelse som avtalades om i samband med tomtöverlåtelsen. Det innebär att byggföretagen betalat 20 euro per våningskvadratmeter till stadens konstfond.

De nya konstverken blir färdiga tidigast i slutet av år 2019.

Konstprogrammet för västra åstranden i Borgå blev klart år 2014. De första konstanskaffningarna i området var Street Art-konstverken som skapades på Konstfabrikens fasader år 2015. I år förverkligas en del av konstprojekten vid Alexandersbågen och konsthållplatsen vid Västra Alexandersgatan. Till konstanskaffningsgruppen hör representanter för Borgå stads kulturtjänster, stadsplaneringen, Borgå museum samt Borgå Konstnärsgille.

om de nya konstanskaffningarna och ansökningsförfarandet med portfolio ordnas tisdagen den 12.6.2018 kl. 13–14.30 i Bio Rex i Konstfabriken, Västra Alexandersgatan 1. Informationsmötet är öppet för alla. På mötet presenteras området, byggandet och konstprojekten i området, och där öppnas också ansökningsförfarandet för konstnärer som pågår fram till 5.8.2018. Samtidigt offentliggörs vem som är kurator för projektet.