Konstnärer skapar nya bokbussens nya look – välj din favorit!

TRE SKISSER. Nelli Nio (längst nere), Ylva Holländer och Jenni Tuominen har kommit med varsitt förslag för hur Borgås nya bokbuss kan se ut. Nu får Borgåborna rösta på sin favorit. Bild:

Chassit till Borgås nya bokbuss byggs just nu i Kouvola, men tekniken är en sak och innehållet en annan. Tre lokala konstnärer har skissat upp varsin läcker version av bussen och nu är det upp till ortsborna att rösta fram sin favorit.

– Den nya bokbussen i Borgå kommer att tas i bruk i augusti. Vi tycker att det är viktigt att bussen får ett helt eget, igenkännbart utseende, som lockar till besök och till att använda den moderna bokbussens mångsidiga tjänster, säger chefen för bibliotekstjänster, Malin Hollmén i ett pressmeddelande.

Borgå stadsbibliotek har därför begärt in förslag på hur den nya bokbussen kunde se ut av tre lokala konstnärer. Ylva Holländers, Nelli Nios och Jenni Tuominens skisser är nu klara och finns utställda både i huvudbiblioteket och i den nuvarande bokbussen. Hollmén beskriver förslagen som "fina, färggranna och fantasirika" och nu väntar bibliotekspersonalen med spänning och iver på biblioteksanvändarnas åsikt.

Konstnärerna har närmat sig temat bokbuss på olika sätt. I sin skiss har Ylva Holländer tagit fasta på hur man kan fly verkligheten när man läser, men hon har också tangerat boken som kunskapskälla. Nelli Nio har å sin sida inspirerats av rörelsen, av att böckerna i bokbussen hela tiden rör sig mot läsaren. I sitt bussförslag har hon visualiserat böckernas värld och naturen omkring oss. Färgglatt, grafiskt och glädjefyllt är å sin sida Jenni Tuominens förslag som lyfter fram bokbussen som ett lätt igenkännbart och positivt inslag i stadsbilden.

Allmänheten kan bekanta sig med de tre bokbussförslagen och välja sin egen favorit samt motivera sitt val. Rösta kan man göra på biblioteket, men också via Team Borgå-appen, som kan laddas till telefonen.

Allmänhetens åsikter beaktas av den jury som gör det slutliga beslutet i slutet av januari. Juryn består av sakkunniga, beslutsfattare, bokbusskunder och representanter för biblioteket och kulturtjänsterna.

Mer läsning