Konstnärer kan söka utställningsrum

FJOLÅRSEXPO. Konstnären Corinna Helenelund, verksam både i Borgå och Berlin, undersökte det emotionella mellanrummet mellan kropp och själ i en samling skulpturer och textilverk som hon i april i fjol ställde ut på galleri Gamla Kaplansgården i Borgå. Bild: Kristoffer Åberg

Ansökan om utställningstider 2017 till Borgå Konsthall och till Galleri Gamla Kaplansgården pågår just nu. Enskilda konstnärer eller konstnärsgrupper bör lämna in ansökan senast den 12 april.

Fakta

Konsthallen & Kaplansgården

Konsthallen:

Inledde sin verksamhet i nya lokaler i den totalrenoverade Konstfabriken i maj 2012. Utställningsutrymmet finns i Konstfabrikens andra våning och är 164 m2 stort (längd 16,50, bredd 9,90 m, höjd: 3,10–4,70 m).

I samma utrymme, avskilt med en mellanvägg, finns också Artoteket Konsta och Yrjö A. Jänttis konstsamling. Utställningstid är tre veckor, hyra 500 euro. Konsthallen tar ingen provision.

Galleri Gamla Kaplansgården:

Kaplansgården ligger i Gamla Stan vid Rådhustorget. Galleriet är cirka 100 m2, och består av fyra ljusa rum.

Utställningstid är tre veckor, hyra 400 euro. Galleriet tar ingen provision.

För mera information kontakta Anneli Hytönen, utställningskoordinator på Konsthallen, tfn 040–489 1610 eller Lisbeth Andersson, utställningsassistent på Galleri Gamla Kaplansgården, tfn 040–489 1771, fornamn.efternamn@porvoo.fi.

Det är Borgå stads kulturtjänster som upprätthåller verksamheten i Konsthallen och i Kaplansgården. Bägge lokalerna lämpar sig för presentation av konst av olika slag och konstnärer och konstnärsgrupper som är intresserade av att ställa ut i någotdera galleriet nästa år, det vill säga 2017, ska lämna in en ansökan där en närmare beskrivning av den tilltänkta utställningen ingår.

Ansökan görs på en separat ansökningsblankett som finns på Borgå stads webbplats. Utöver den undertecknade blanketten ska en utställningsplan, där rumsdisponeringen och utställningens eventuella tema beskrivs närmare, ingå. Ifall verken är under arbete räcker det med en arbetsbeskrivning. Dessutom ska konstnärens eller konstnärsgruppens meritförteckning fogas till ansökan. Samma gäller en portfolio med maximalt fem bilder eller fotoutskrifter ingå, och ifall det gäller mediekonst, en cd eller en dvd.

Ansökningarna ska skickas senast den 12 april 2016 (poststämpeln gäller) till Galleri Gamla Kaplansgården, Mellangatan 13, 06100 Borgå. En jury bestående av tre yrkeskonstnärer samt stadens representanter väljer utställarna utifrån ansökningarna. Juryns beslut kan inte överklagas.