Konstnär utforskar det doldas konsekvenser

BLICKFÅNG. Flygeln representerar den maskulina hegemonin. Bild: Cecilia Kristjankroon

Thomas Manns verk Der Zauberberg (Bergtagen) är utgångspunkten för den installation Ville Laurinkoski har skapat för Konsthallen.

Ville Laurinkoski, född 1996, är ursprungligen Sibbobo. För tillfället arbetar och studerar han vid Det Kongelige Danske Kunstakademin i Köpenhamn. Han berättar att studierna som leder till en magistersexamen är sex år långa. Han är nu inne på sitt andra år.

– Jag är bildkonstnär, men har på senare tid i allt större utsträckning gått inför installationer.

Intresset för konst vaknade tidigt. Han har varit elev i Konstskolan i Borgå och studentexamen avlade han i Helsingfors bildkonstgymnasium. Han blev antagen till Konstuniversitetet i Helsingfors, men blev efter ett år sökte han sig till Köpenhamn.

Under sin tid som civiltjänstgörare arbetade Ville Laurinkoski på Aalto-universitetets bibliotek och där fastnade han bland annat för Thomas Manns verk Bergtagen. Romanen handlar om den unge tyske borgarsonen Hans Castorp som kommer till det luxuösa sanatoriet Berghof i Davos för att besöka sin sjuke kusin.

– Han kommer för ett kort besök, men han stannar för sju år. När han lämnar sanatoriet är han en helt annan person än tidigare. Han blir till något helt annan och det intresserar mig.

Det Thomas Mann beskriver är Europa före första världskriget. Han påbörjade boken 1913 och den blev klar 1924. Romanen utvecklade sig till en uppgörelse med de attityder och tankemönster som ledde fram till världskriget.

– Han reagerade bland annat på den maskulina hegemonin.

Expansion

Bergtagen gav Ville Laurinkoski ingen ro och nu två år senare har han lyckats omskapa bokens värld och de inre bilder boken gav upphov till, till en installation i Konsthallen. Vi går in i utställningssalen och möts av en flygel och svart plastmatta mitt på golvet. Helheten lyses upp av ett antal lysrör i taket. Längs väggarna hittas några konstverk.

Installationen är ännu inte helt klar. Ville Laurinkoskis egna texter saknas. De ska hängas upp på väggarna och finnas på plats när utställningen öppnar.

Han berättar att installationen är gjord specifikt för Konsthallen och att det inte har varit alldeles lätt att få det att fungera. Han förklarar syftet med installationen.

– Jag riktar kritik mot universaliteten (filosofisk term för allmängiltighet). Min avsikt är också att skapa en metafor för distans och utanförskap.

Han säger att Der Zauberberg är en installation som utforskar döljandet och uppvisandet av olika konventioner samt kulturell dominans som påtvingar självhat och estetiserad livsstil.

– Men när ni utlyser personligheten till en hemlighet råkar ni ut för faran att dyrka avgudar. Ni bugar för masken. Ni ser mystik där det är fråga om bluff, en tom illusion som kroppslighetens och minernas demon använder för att förråda oss.

Han talar om en maskerad, om det som döljer sig bakom masken. Han hänvisar till Thomas Manns ord om att det inte är det jag döljer som är det betydelsefulla utan det det dolda skapar: självförnekelse, hemligheter, smygtittning och till sist förlust. Vi anser att det är mer moraliskt att förlora sitt jag, att förgå, än att bevara sig själv.

Ville Laurinkoskis installation i Konsthallen i Konstfabriken, Västra Alexandersgatan 1, Borgå.

Utställningen är öppen för allmänheten under tiden 9 mars–1 april, tisdag–fredag klockan 10–18, lördag–söndag klockan 11–16.

Mer läsning