Konstnär tror på en renare framtid

EKOLOGI. Tiina Kolehmainen tar ställning för en ren natur. Bild: Cecilia Kristjankroon

En oro för moder Jord är den gemensamma nämnaren för Tiina Kolehmainens tavlor.

Tiina Kolehmainen säger att hon i sina verk utforskar den idealiska och orörda naturen, en natur som människan redan har smutsat ner eller ännu inte hunnit smutsa ner.

– Landskapet kan alltså också vara bebyggt och bära andra spår av människans framfart än kolavtrycket.

Hon ställer ut sexton tavlor. Hon har målat i akryl, men också tillämpat blandteknik i en del av verken. Alla tavlor är nya, de färskaste är målade i år. Namnet på utställningen är Ilman saasteita som är ett mångtydigt uttryck. På svenska kan vi tala om Utan föroreningar eller om Föroreningar i luften.

– Jag målar orörd natur som får blomstra fritt, till exempel den ö vår familj firade somrarna på när jag var liten, men jag vill också lyfta fram det som händer om vi glömmer den ekologiska aspekten.

Till de verk där ekologin glömts bort är en tavla som beskriver utsläppen från Talvivaara och en annan där svampen som kännetecknar atombomben ger åskådaren en känsla av obehag.

Men Tiina Kolehmainen är trots allt optimist.

– Jag tror på den unga generationen. De tänker på miljön på ett helt annat sätt än tidigare generationer. För dem är gröna värderingar naturliga.

Utställning i Vitriini i Konstfabriken.

Konstnären heter Tuula Kolehmainen.

Utställningen pågår till och med den 29 april.