Konstkännare synar artefakter i tegelmagasinet

DYRGRIP 1. Intendent Thomas Luoma från auktionshuset Hagelstam & Co kommer nästa vecka till Borgå och Porvoon Paahtimo tillsammans med kollegan Tero Metsärinta för att värdera konstföremål. Bild:

Auktionshuset Hagelstam & Co är ute på konstvärderingsturné och besöker Borgå och Porvoon Paahtimo nästa vecka. Då finns två av företagets intendenter på plats och värderar konstföremål som allmänheten kommer in med.

– Alla konstintresserade är välkomna att delta i vårt evenemang. Vi väntar på att få träffa folk som hämtar sina dyrgripar till påseende och som berättar historier om föremålen. Till exempel hoppas vi hitta intressanta produkter från Iris-fabriken eller föremål med koppling till Borgå lantdag. I bästa fall gör vi ett fantastiskt konstfynd i Borgå, säger intendent Tero Metsärinta på Hagelstam & Co som tillsammans med Thomas Luoma deltar i företagets konstvärderingsturné.

DYRGRIP 2. I samband med konstvärderingsturnén visas en tidig version av Akseli Gallen-Kallelas oljemålning Väinämöisen venematka för allmänheten. Tavlan har ett utropspris på 20 000 euro. Bild:

Turnén landar i på Porvoon Paahtimo i Borgå torsdagen den 7 april och i timmarna två, mellan klockan 12 och 14, har folk möjlighet att komma in med sina konstföremål och få dem värderade. Intendenterna informerar också om hur föremål kan lämnas in för auktionering samt om turerna kring ett eventuellt föremålsköp. Vid behov gör Hagelstam & Co:s utsände även hembesök i samband med konstvärderingsturnén.

Hagelstam & Co i form av intendenterna Tero Metsärinta och Thomas Luoma värderar konstföremål på Porvoon Paahtimo i Borgå torsdagen den 7 april klockan 12–14.

Finns det behov av hembesök kan man höra sig för på tfn 09–687 7990 eller e-post thomas.luoma@hagelstam.fi.

Det är också välkommet att meddela om man deltar med föremål i konstvärderingsturnén till Thomas Luoma, tfn 040–560 8084.

Där Tero Metsärinta har inhemsk målarkonst och design som sitt område är Thomas Luomas specialgebit militärartiklar. Enligt Luoma finns det just nu ett stort intresse för antika vapen, svärd, utmärkelser och medaljer, och i auktionssammanhang ser man för tillfället de största prisstegringarna just inom militärföremål.

– Jag hoppas hitta fina militärartiklar i Borgå. Ett märke som inte ser mycket ut för världen eller ett svärd i dåligt skick kan vara väldigt värdefulla. Det lönar sig alltid att låta värdera sådana, säger han.

I samband med konsttillfället på Paahtimo har publiken också möjlighet att se ett av Akseli Gallen-Kallelas utkast av oljemålningen Väinämöisen venematka från 1905. Den har ett utropspris på 20 000 euro. Den slutgiltiga målningen med samma namn från 1909 finns i Nationalgalleriets samlingar.

Auktionshuset Hagelstam & Co förmedlar över 12 000 konstverk och värdeföremål på årlig basis.

Mer läsning