Konstig vinkel om Small Ships' Race

Östnyland får till en konstig vinkel, med väldigt darrigt underlag, på sin artikel (20.7) om Small Ships' Race i Lovisa förra lördagen.

Rubriken under överrubriken "Segelfestival, brottslighet, Lovisa" påstår att det förekom "oroligheter under Small Ships' Race". I texten sägs att "enligt ryktet gick det vilt till under årets Small Ships' Race i Lovisa". Använder Östnyland rykten i sin journalistik?

Kriminalkommissarie Freddie Cederlund vittnar i texten om motsatsen: "Överlag gick lördagen ganska lugnt till". "Det var inte fråga om mycket oroligheter", säger han. Jämför det med rubriken.

Cederlund får i Loviisan Sanomat (20.7). stöd av förmannen för ordningsövervakarna Peter Söderström som där berömmer att "lovisaborna kan uppföra sig väl". Det var också intrycket hos dem som var närvarande vid Small Ships' Race, vilket Östnyland så långt arrangörerna vet inte var.

Bildtexten under bilden från seglingstävlingen talar om "ett oväntat litet antal deltagare", medan tävlingsledaren i texten "är nöjd med de många deltagarna": "I år hade vi trettio båtar med, vilket är ett väldigt bra antal. Det speciella är att vi också hade tio stora kölbåtar, vilket är ett rekord".

Spritstölden, som i underrubriken ("Small Ships' Race i Lovisa blev lite väl livat – ett stort antal flaskor med starksprit stals") och texten lyfts fram som huvudsak, hade ju ingenting att göra med Small Ships' Race. Stölden ägde rum långt efter att evenemanget hade avslutats.

Östnylands artikel ger inte bara en felaktig bild av Small Ships' Race. Den känns också orättvis mot tiotals frivilliga och utbildad säkerhetspersonal, som verkligen bjöd till för att skapa ett tryggt och trivsamt evenemang, och lyckades fint i det. Som det konstateras i ledaren i en Lovisa-tidning: "De som ansvarade för säkerheten vid evenemanget uppskattade att händelsen på alla sätt förlöpte sakligt".

Christer Selenius ordförande, Skeppsbroföreningen Anita Laakso projektledare, Small Ships' Race Svante Ahlroth tävlingsledare, Small Ships' Race

Svar på genmäle

Segelfestivalen Small Ships' Race har långa anor och är ett både viktigt och uppskattat evenemang i Lovisa. I artikeln Oroligheter i samband med Small Ships Race i Lovisa – starksprit stals från restaurang (ostnyland.fi 19.7.21, ÖN 20.7.21) riktas ingen kritik gentemot arrangörerna.

Uppgifterna om oroligheter i samband med segelfestivalen har meddelats ÖN av grannar och förbipasserande, och inbrottet i en restaurang har bekräftats av polisen.

Lokaltidningens uppgift är inte att sopa problem under mattan, men inte heller förstora dem. Artikeln lyfter fram populära evenemangs baksida: berusade som inte i första hand har kommit för att njuta av båttävlingar och gemenskap utan som överförfriskade busar, men en lika stor del av artikeln handlar om arrangemangen och tävlingen.

I bildtexten hade besökare blivit deltagare, det skulle alltså stå "Ett oväntat litet antal besökare". I texten framkommer det ändå att besökarantalet var litet medan deltagarantalet var bra.

Helén Kurri Chefredaktör