Konsthallen stänger till jul och öppnar igen för konst i februari

NYORDNING. Utställningskoordinator Henrik Lindqvist står i Konsthallens blivande utställningsutrymme. Artotek, konstshop och betjäningsdisk placeras närmast dörren och avskiljs med lätta mellanväggar från Konsthallen som i sin tur avskiljs från Yrjö A. Jänttis samling, placerad som tidigare längst in i lokalen. Bild: Kristoffer Åberg

Lokalerna i Konstfabrikens andra våning, där Konsthallen, artoteket Konsta och Yrjö A. Jänttis konstsamling samsas om kvadratmetrarna, kommer att byggas om. Galleriet stänger till jul och öppnar igen i februari.

Utställningskoordinator Henrik Lindqvist säger att det närmast handlar om att omfördela de existerande funktionerna och den vägen göra det lättare för kunderna att närma sig konsthelheten i Konstfabriken.

Nu har besökarna först klivit in i Konsthallen och den pågående utställningen för att sedan gå vidare till artoteket och konstshoppen samt den permanenta Yrjö A. Jäntti-utställningen som finns i lokalens bortersta del.

– Det har inte varit så enkelt för besökarna att skilja på Konsthallen och Konsta, men det hoppas vi få ändring på, säger Lindqvist vars arbetsbord funnits i anknytning till artoteket.

När Eeva-Liisa Isomaas utställning i Konsthallen plockas ner den 23 december inleds ombyggnaden av den avlånga lokalen. Den största förändringen ligger i att artoteket och utställningskoordinatorn så att säga flyttar "framåt" och blir det första besökarna möter efter att ha passerat Galleri Hörnan.

Det har inte varit så enkelt för besökarna att skilja på Konsthallen och Konsta, men det hoppas vi få ändring på.

– Det blir lättare att välkomna besökarna på det här sättet, än då jag sitter långt inne i utställningslokalen, säger Henrik Lindqvist.

Inne på samma linje är Susann Hartman, chef för Borgå stads kulturtjänster.

Lättare åtkomst

– Det är på kundernas begäran som vi bygger om. De som inte är vana utställningsbesökare har inte vågat stiga på, men nu blir det lättare då vi får en kundbetjäningspunkt precis innanför glasdörren. Samtidigt kommer också butiksdelen fram bättre.

Läget i Konstfabrikens andra våning är krävande överlag. För de "icke-frälsta" är det inte så lätt att hitta till Konsthallen, artoteket och Yrjö A. Jänttis samling: en diskret skylt intill Avanti-salen pekar uppåt för konstupplevelser och har man inget ärende en våning upp så kan det hända att man missar konsten helt och hållet.

Det är på kundernas begäran som vi bygger om.

Besökarantalet i Konsthallen var störst under det första verksamhetsåret i Konstfabriken år 2013. Då kom man upp till 28 000 besökare, men enligt Hartman var en del nyfikna på själva byggnaden och kom inte enbart lockade av konsten.

Under de två senaste åren har besökarantalet landat på 23 000 för 2017 och i år torde antalet uppgå till cirka 20 000.

Nyordning

– Samtidigt som vi bygger om ska vi försöka göra ingången till Konsthallen mera synlig. Bland annat installeras en ny betjäningsdisk, säger Hartman.

Nytt är att lätta mellanväggar byggs mellan shoppen och artoteket och den delen av lokalen som viks för Konsthallen. Gången till utställningsdelen placeras ungefär mitt i den nya mellanväggen medan en annan lätt mellanvägg skiljer den nya Konsthallen och Yrjö Jänttis konstsamling från varandra.

– Artoteket blir lite mindre än tidigare medan utställningsutrymmet i Konsthallen är lika stort som tidigare, något som vi varit måna om, säger Hartman.

I Konsthallen-delen, ungefär där utställningskoordinatorn haft sitt skrivbord, är avsikten att bygga en permanent avskärmning som lämpar sig för mediekonstverk. Det blir ett nytt utrymme på 10 kvadratmeter som stadens kulturtjänster samarbetar med Borgå konstnärsgille kring.

Artoteket blir lite mindre än tidigare medan utställningsutrymmet i Konsthallen är lika stort som tidigare, något som vi varit måna om.

Förnyad utställning

Kvar på samma ställe som tidigare blir Yrjö A. Jänttis konstsamling, som är ett permanent inslag i Konstfabrikens andra våning.

– I samband med att vi öppnar på nytt kommer vi att förnya utställningen, säger Henrik Lindqvist som tillsammans med amanuens Susanna Widjeskog från Borgå museum kuraterat Jäntti-utställningens nya upplägg.

Arbetet med att förnya utställningen går inte i en handvändning. De utställda föremålen ska omsorgsfullt emballeras och packas ner varefter nya föremål ska packas upp och bilda den förnyade Yrjö A. Jäntti-utställningen.

Bildningsväsendet har reserverat 30 000 euro i investeringsbidrag för ombyggnadsarbetena, inklusive en ny betjäningsdisk. Den förnyade konsthelheten på Konstfabrikens andra våning öppnar igen den 7 februari, då med Mikko Junturas konst.

Mer läsning