Konstgräsplan får ny vinterchans

NY BEHANDLING. Konstgräsplan får en ny chans när frågan tas upp i styrelsen. Bild: Jeannette Lintula

Det är ännu inte slut på fotbollsträningar vintertid. Styrelseordföranden synar konstgräsbeslutet igen.

Den senaste tiden har Sibbos heta potatis varit den uppvärmda konstgräsplanen i Söderkulla. Många har varit kritiska till att planen ska stängas under vintermånaderna, medan andra kritiserat ärendet för att ha varit för dolt i nämndens ärendelista. Andra ser vinterstängningen som klokt med tanke på uppvärmningskostnaderna på 1 400 euro per dygn.

På grund av oklarheter, obesvarade frågor och grumliga motiveringar till nämndens beslut har kommunstyrelsens ordförande Ari Oksanen (Saml) valt att nyttja rätten att ta upp ärendet i styrelsen.

Eget beslut

Oksanens initiativ innebär att styrelsen kan komma fram till ett helt eget beslut, remittera ärendet eller godkänna det som nämnden kom fram till.

– Många upplever att nämndens motiveringar till beslutet att stänga konstgräsplanen över vintermånaderna är otydliga, säger Oksanen.

Styrelsen sammanträder om tre veckor och tar då ställning till saken.

– Vi går igenom detaljerna och överväger saken. Vi ska också se närmare på hur man kunde öka på användningsgraden och hur eventuella investeringar kunde te sig. Det har bland annat talats om en eventuell kupol i något skede.

Kaj Lindqvist (SFP), vice ordförande i styrelsen, tror att de flesta i styrelsen kan tänka sig att omkullkasta nämndens beslut. Han anser också själv att en stängning på sin höjd kunde vara aktuell mellan den 15 december och 1 januari då det ändå är paus.

– Sibbo-Vargarna har nästan 600 spelare med licens, och alla som är över 14 år spelar på stor plan. En vinterstängning innebär att de inte kan träna på stor plan på tre månader.

Oklara siffror

Samtidigt närmar sig konstgräset slutet på sin livslängd, vilket innebär investeringar. En ny konstgräsplan kostar mellan 200 000 och 300 000 euro. Lindqvist beskriver det som det billigaste alternativet, åtminstone i jämförelse med tankarna på en hall som också figurerat. Nytt konstgräs kunde tillåta en uppdatering av värmesystemet.

Kaj Lindqvist ställer sig också frågande till uppvärmningskostnaderna på 1 400 euro per dygn och påpekar att summan gäller för ett dygn då det är kallt.

– Man måste se på kostnaderna över hela säsongen, inte bara ett dygn. Säsongskostnaderna ligger på omkring 60 000 euro. Och när konstgräset förnyas kunde man modernisera värmesystemet.

Markku Sandström, ordförande för Sibbo-Vargarnas fotbollssektion, har tidigare sagt att beslutet kan leda till att så många som 200 spelare slutar. Med det i åtanke är han nöjd över att frågan kommer till ny behandling. En dramatisk minskning av antalet spelare skulle sannolikt leda till samarbetsförhandlingar inom föreningen.

– Jag är medveten om att uppvärmningen kostar. Men det kan inte komma som någon överraskning, konstgräset har funnits där sedan 2009. Man kan också undra vad det är för idé att ha en uppvärmd plan som man inte värmer upp.

Det här har hänt

Fritidssektionen beslöt att stänga konstgräsplanen i Söderkulla i tre månader över vintern.

Beslutet väckte kritik från olika håll - bland annat för att beslutet uppfattades som dolt i ett större ärende.

Styrelsens ordförande valde att ta ärendet till styrelsen.