Konstfabriken scen för regeringens möte

HISTORISKT. Nästa torsdag sammanträder regeringen i Konstfabriken. Bild: Kristoffer Åberg

För första gången på hundra år sammanträder regeringen inför publik. Bakom evenemanget står två Borgåbor.

På torsdag blir det demokrati för hela slanten när Framtidens lantdag (Tulevaisuuden valtiopäivät) äger rum i Borgå.

Evenemanget, där Helsingin Sanomat sänder live, beskrivs som ett sorts demokratins Slush. Bakom idén står de två Borgåborna Ville Blåfield och Taru Tujunen, bägge entusiastiska konversatörer och demokratiaktivister.

Stel demokrati

Ville Blåfield säger att idén dök upp under en lunch för ett drygt år sedan. Då satt duon och "tuggade fradga" över hur stelt det demokratiska systemet är, och hur det politiska systemet framstår som allt mera komplicerat och stelt. Det förde med sig en oro över att folk distanserar sig allt mera från politiken.

– Då slog det oss att vi kunde föra lantdagen tillbaka till Borgå. Att vi kunde skapa ett evenemang där man tänker på de här sakerna, säger Blåfield.

Det gick fort från idé till handling, där ett tiotal av duons vänner ställde upp och tog tag i själva arrangemangen. Idén var från början att inte skapa ett seminarium för politiker och forskare, utan att ha ett något som intresserar också människor som inte är experter.

Gratis tillställning

Det skulle också vara gratis, vilket innebar att man måste få finansiering. Gruppen tänkte länge på vem som kunde vara rätt instans. Först dök de politiska partierna upp som alternativ, men idén slopades eftersom evenemanget stämplas av den som betalar.

– Då kom vi fram till att det ska vara staten som betalar. Vi marscherade upp till gänget inom Finland 100 år, och där tände de på idén. Sedan kontaktade vi Borgå stad.

Hela evenemanget fick en total finansiering på 150 000 euro, varav Borgå stad står för 30 000 euro. Det positiva finansieringsbeslutet kom ändå rätt så sent, vilket innebar att arrangörerna fick bråttom att boka internationella talare – något som ändå löste sig mer än väl.

Stora namn

Bland talarna finns till exempel demokratiaktivisten Jeremy Heimans om figurerat i jättepublikationer som The New York Times och som talar om hur "den nya makten" ser ut. Pia Mancini är å sin sida argentinaren som gjort ett namn som aktivist och förespråkare för nätdemokrati. Bland finländarna finns borgmästaren Jan Vapaavuori och professor Timo Honkela. Honkela har bland annat talat om hur artificiell intelligens kunde reparera demokratin och förhindra konflikter.

En röd tråd i evenemanget är ett allt mera automatiserat och digitaliserat samhälle och hoten och möjligheterna som kommer med det. Kärnan i evenemanget är att hitta nya sätt att förverkliga demokratin och höra medborgarna.

Dagen i Borgå är historisk eftersom Finlands regering för första gången på hundra år samlas öppet inför publik för statsrådets sammanträde och regeringens överläggning. Vid sin överläggning, som äger rum efter finansutskottets sammanträde och statsrådets allmänna sammanträde, behandlar regeringen utvecklandet av demokratin i Finland.

– Vi kontaktade statsrådet och sade att det vore kul om de kunde delta. De föreslog själva att de kunde delta genom att ha ett öppet möte, säger Blåfield.

Mer än show

Blåfield hoppas att regeringens möte blir mer än bara en show. Han påpekar också att mötet är tudelat - där den första delen handlar om beslut som klubbas igenom och sannolikt är mera ceremoniellt än något annat. Därefter får allmänheten föreslå tankar och idéer.

– Det är den andra delen som kan vara särskilt intressant. Men det beror på hurudana tankar som förs fram. Det blir intressant att se vad som dyker upp och hur regeringen reagerar.

Dagen är en del av det självständiga Finlands 100-årsjubileum, och inträdet är gratis.

– Man måste boka biljett eftersom det finns ett begränsat antal platser. Det börjar bli fullsatt nu. Det verkar glädjande nog också som om vi lockat publik från alla åldersgrupper, säger Blåfield.

Äger rum på Konstfabriken på torsdag den 4 maj.

Inträdet är gratis, men man måste boka biljett.

På tisdagen såg det ut som om evenemanget började vara "slutsålt".

Mera information finns på https://tulevaisuudenvaltiopaivat.fi.

Mer läsning