Konst och kultur är bra för hälsan

Bild:

Att kultur har en positiv inverkan på hälsan är inget nytt, men nu har också världshälsoorganisationen WHO kartlagt sambandet mellan kultur och hälsa.

Rapporten omfattar över 900 artiklar och är den mest omfattande kartläggningen hittills av konstens och kulturens effekter på hälsan. Det finns ingen åldersgräns för när kulturen ska avnjutas för bäst...