Konst ger vardagen på västra åstranden mervärde

SNART. Corinna Helenelunds konsthållplats torde bli klar att användas av bussresenärer på sensommaren. Bild: Cecilia Kristjankroon

Fem konstnärer finslipar skisserna som rätt snart ska omvandlas till nya blickfång i det område som växer upp på västra åstranden.

Konstanskaffningsgruppen i Borgå gav för ett drygt år sedan fem konstnärer uppdraget att skapa verk som ska göra Alexandersbågen och Västra Alexandersgatan till ett område där konsten är tillgänglig för alla.

För konstnärerna Corinna Helenelund, Kirsti Taiviola och Marko Vuokola handlar det inte bara om att förverkliga en idé som motsvarar konstnärens egen vision utan också om att integrera verket i invånarnas vardag.

Corinna Helenelund är en bildkonstnär med rötter i Borgå. Hon har utexaminerats från Helsingfors bildkonstakademi och är för tillfället bosatt på Sveaborg. Hennes uppdrag är att skapa en konsthållplats på Västra Alexandersgatan, i närheten av restaurang Sinne.

Hon berättar att hennes förslag inspireras av de meditativa tillstånd som kan uppstå när man låter tankarna sväva, till exempel när man iakttar abstrakta formflöden i moln eller vatten eller i de tillstånd av flow man rör sig i när man skapar, dansar eller musicerar.

– Under höstens lopp har jag arbetat på skisserna och jobbar fortfarande. Min tanke är att verket ska bli en aning mera skulpturalt än vad fallet är nu. Men samtidigt måste jag se till att busshållplatsen också fungerar som ett skydd mot nederbörd och så att sikten är fri.

Materialet för den konstnärliga delen av hållplatsen är aluminium. Aluminiumarbetet utförs av ett metallföretag i Borgå. Helenelund säger att samarbetet har förlöpt ypperligt.

Vägen hem

Kirsti Taiviola och Marko Vuokola har som uppgift att göra gångstråket genom det nybyggda bostadsområdet vid Alexandersbågen till en visuell upplevelse.

Taiviola är formgivare, konstnär och lärare från Helsingfors och hon har specialiserat sig på glas och ljus.

– Armaturerna görs av handblåst glas med glaslinser som bryter ljuset och projicerar ljusmönster på husfasaderna. Ljuset påminner om ett sken, en fackla eller en fyr och markerar husens ingångar. Det ska bli intressant att se om de boende börjar benämna sitt hus utifrån ljusets mönster. Varje hus har sitt eget sken.

Ljusen tänds i skymningen. Taiviola kallar sitt verk Loisto. Hon säger att hon inspirerats av begreppet: den nautiska skymningen, den stund när solen ligger 6–12 grader under horisonten.

Marko Vuokola är en bildkonstnär som rör sig fritt mellan olika konstgrenar som skulptur, fotografi, installationskonst och mediekonst. Också han har låtit sig inspireras av den tidpunkt när skymningen lägger sig. Han kallar sitt verk Green Flash, det fenomen som uppstår när solen går ner bakom horisonten.

– Jag ser gångstråket som en farled som mina sex pollare lyser upp. Pollarna är konstarmaturer vars ljus under en timme övergår från blått till rött och från blått till rött. Vid jämna klockslag lyser pollarna grönt. På det sättet fungerar pollarna också som en klocka.

Utställning

De två övriga konstnärerna är svenska. Det verk Astrid Swan har skissat upp heter Delphi. Avsikten är att leda tankarna in i nya banor så att områdets stora parkeringshus ger ett intryck av ett klassiskt tempel. Åsa Maria Bengtsson kallar sitt verk för Magic Stroke, ett rött penseldrag med mönster som ska appliceras på muren vid Alexandersbågen.

Alla skisser ställs ut i galleriet Hörnan i Konstfabriken till och med den 1 april.

Ska integrera konst i stadsbyggandet.

Förverkligas i takt med att området bebyggs.

Finansieras genom den konstskyldighet som åläggs byggföretagen när de köper en tomt av staden.

Uppskattningen är att ungefär 3 miljoner samlas in i konstpengar.

Mer läsning