Könsstereotypa fördomar

Genom att bemöta små barn som representanter för könsstereotypa fördomar går vi miste om alla de vackra nyanser som finns.

På sociala medier skapade en video med apor och leksaker viss uppståndelse. Videon handlade om forskare som gett olika sorters könskodade leksaker till apor. Det visade sig att pojkaporna sysselsattes...