Konsensus om ordförandeskap i Sibbo

Vilka partier som får besätta ordförandeposterna i kommunens organ i nya fullmäktige i Sibbo är klart. Förhandlingarna om platsfördelningarna i Sibbo sägs framskrida i god anda.

Företrädarna för fullmäktigegrupperna i Sibbo kom på fredag kväll överens om ordförandeskapen och platsfördelningarna i kommunens organ. Förhandlingarna har framskridit snabbt och i god anda, skriver Thomas Elfgren i ett pressmeddelande.

Svenska folkpartiet har ordförandeskapet i bildningsutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, byggnads- och miljöutskottet samt i svenska utbildningssektionen, fritidssektionen, centralvalnämnden och direktionen för Sibbo vatten.

Samlingspartiet har ordförandeskapet i kommunstyrelsens markanvändningssektion och näringssektion.

Socialdemokraterna har ordförandeskapet i tekniska utskottet och individsektionen och de Gröna i revisionsnämnden.

Platserna i kommunstyrelsen fördelas enligt följande: Svenska folkpartiet 5, Samlingspartiet 4, De Gröna 1 och Socialdemokraterna 1.

Viceordförandeskapen i fullmäktige och kommunstyrelsen fördelas mellan SFP, Samlingspartiet, De Gröna och SDP. Ordförandeskapen i kommunstyrelsen (SFP) och kommunfullmäktige (saml) kom man överens om redan tidigare.

Förhandlingarna fortsätter 12 maj då man diskuterar vilka som utses till posterna. Förhandlingsresultatet fastställs vid det nya fullmäktiges första sammanträde.

Mer läsning