Konfirmationsläger avbryts på grund av influensasymtom

HEMSKICKADE. Deltagarna på konfirmationslägret blev hemskickade på grund av influensaliknande symtom. Bild: Cata Portin

Borgå finska församlings konfirmationsläger har avbrutits på grund av influensaliknande symtom bland deltagarna.

Borgå finska församling har tvingats avbryta sitt konfirmationsläger på grund av att flera deltagare haft influensaliknande symtom. Lägret avbröts i går eftermiddag och på plats på lägret fanns sammanlagt 39 personer, personalen medräknad.

Alla lägerdeltagare som uppvisat symtom har kontaktats av Borgå stads hälsovårdssektor och alla kallas till coronatestning. Symtomfria deltagare kallas inte vid detta skede till test, men om symtom framkommer skall de genast vara i kontakt med hälsocentralen.

Borgå stads chefläkare Kati Liukko säger att det är många av deltagarna som haft lindriga influensasymtom.

– Alla testas i dag, men som sagt kan det handla om normal sommarinfluensa. Inom några dagar får vi provsvaren och om det är coronaviruset så informerar Borgå stad om det, precis som de gjort med alla fall hittills.

Följt direktiven bra

I de handlingsdirektiv som hälsovårdsmyndigheterna gjort upp tillsammans med församlingen finns anvisningar om hygien, städning och hur man går till väga om sjukdomssymtom upptäcks. Enligt Borgå stads social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen hade församlingen följt direktiven exemplariskt och lägerpersonalen hade även kontaktat hälsovården vid rätt tidpunkt.

Liukko tycker inte att man borde införa striktare direktiv för dem som ordnar läger.

– Direktiven är tillräcklig och vi upplever att församlingen följt dem bra. Det går inte helt att undvika sådana här situationer, även om man är noggrann och följer alla regler.

Församlingens övriga lägerverksamhet fortsätter normalt för tillfället.

Mer läsning