Komplicerad fråga om papperslösa

HJÄLP. Meningen är att få till stånd någon form av samarbete med församlingarna och andra kyrkiga aktörer. Bild: Evy Nickström

Hur Borgå stad ska förhålla sig till papperslösa är ännu öppet. Meningen är att försöka få ett samarbete med församlingarna.

Hur kommunen ska förhålla sig till papperslösa är ännu lite av ett frågetecken, trots de direktiv som Inrikesministeriet kommit med. Det menar Sirkka Valta, chef för invandrartjänster i Borgå. Valta hade väntat sig något mera detaljerat, men det som kom i mitten av december är allmänna direktiv.

– Vi agerar enligt arbetsgruppens direktiv och arrangerar akut boende, mat och mediciner. Men vi har inget konkret beslut var människorna ska inkvarteras i Borgå. Det egentliga problemet är tidslängden på den akuta hjälpen för en person eller en familj vägrar åka hem.

Akut inkvartering

Direktiven handlar om hur kommunerna ska sköta om personer som fått negativt asylbesked men som inte åker hem av olika orsaker och som därför befinner sig illegalt i landet. Några konkreta råd och direktiv finns ännu inte, uppger hon.

– Det handlar om akut inkvartering och annan hjälp som mat och mediciner. Det finns alltid sådana som inte åker hem trots negativt asylbesked. De byter säkert kommun för att få ytterligare två veckors inkvartering. Det här ger inte en utgångspunkt som vi kan starta ifrån.

Hur läget kommer att se ut i regionen är svårt att säga. Många av de som sökt asyl är irakier, och samtidigt har Högsta förvaltningsdomstolen kommit med ett prejudikat där ett negativt beslut inte kan bygga på att de som skickas hem till Irak kan flytta till en annan del av landet.

– Det är alltså ett frågetecken om hur många som får stanna.

Meningen är nu att fundera närmare på hur kommunen ska ta sig an de papperslösa som sannolikt kommer att uppstå inom en snar framtid. Saken kommer upp i stadens integrationsarbetsgrupp i början av nästa år.

– Vi ska komma fram till Borgå stads linje i frågan, säger Valta.

Kyrkligt Samarbete

Nästa steg är sedan att komma fram till ett eventuellt samarbete med församlingarna och andra kyrkliga aktörer. Frågan är hur inkvarteringen i praktiken kunde se ut. Situationen är komplicerad i och med att det uppstår familjer som borde lämna landet men som man enligt grundlagen och sociallagen har en plikt att sköta om.

– Vi måste se vilka inkvarteringsmöjligheter vi har här och huruvida församlingarna kan delta. I Helsingfors har man en lösning där församlingarna öppnar sina dörrar i tur och ordning.

Valta räknar med att man kommer att stå inför tragiska situationer när människor som inte kan eller vill lämna landet till sist tvingas ut.

– Om det innebär ett par veckors akut inkvartering så kommer det sannolikt att leda till att många byter ort för att kunna stanna längre.

Församlingarnas direktiv

Från kyrkans sida säger biskop Björn Vikström att man för sin del redan gett direktiv till församlingarna. Pappret, som kommer från Arbetsgruppen för kyrkans mångkulturella arbete, förbereder församlingarna bland annat på en situation där kommunerna inte vill samarbeta med de papperslösa.

Bland annat ger man rådet att i så fall inleda påverkningsarbete kring bland annat basinkomst, inkvartering, hälsovård och skolgång. Också mat- och klädhjälp nämns.

Björn Vikström talar själv om att hjälpa, men på ett sätt som inte inger falskt hopp.

– Grundidén är att man ska hjälpa människor i nöd. Samtidigt är det viktigt att vi inte skapar falska förhoppningar hos människor som ändå måste åka i väg. Däremot kan vi ge dem hjälp att få rättvis behandling och ge dem tid att fundera på hur de ska gå vidare. Kyrkan har försökt framhålla att man inte får lämna människor vind för våg, säger Vikström.

Mer läsning