Kompassen hjälper med elektroniska tjänster

Marjut Björklund är kundservicechef och jobbar på Kompassen. KSF Media arkiv/Kristoffer Åberg Bild: Kristoffer Åberg

Det nya kundservice- och responssystemet syftar till att kunden betjänas eller får svar på sin fråga snabbt och smidigt oberoende av vem som sköter ärendet.

Östnyland (2.8) berättar i en artikel om erfarenheter av kundtjänsten på servicekontoret Kompassen och stadens nya kundtjänst- och responssystem. Man kan använda det elektroniska kundtjänst- och responssystemet via stadens nya webbsidor.

En del av Borgå stads kundtjänst har centraliserats till servicekontoret Kompassen som ger råd och hjälper invånarna i ärenden som anknyter till stadens tjänster. Man kan anlita Kompassens service vardagar klockan 9–16 genom att besöka servicekontoret på Krämaretorget eller genom att ringa till Kompassens telefonrådgivning, 020 692 250. Servicerådgivarna på Kompassen svarar genast på en del av frågorna. Kompassen hänvisar frågor som kräver expertis vidare till stadens specialsakkunniga som kontaktar kunden och svarar på dennes frågor.

Kompassen hjälper dessutom invånarna i att anlita elektroniska tjänster. Servicerådgivarna på Kompassen fyller vid behov på kundens vägnar också i en blankett i det elektroniska responssystemet under telefonsamtalet, om till exempel en äldre kund inte vill eller kan utnyttja blanketten med hjälp av en smarttelefon, pekplatta eller dator. Att anlita elektroniska tjänster har ändå blivit allt vanligare och även många äldre människor anlitar dem nu för tiden gärna.

Det nya kundservice- och responssystemet syftar till att kunden betjänas eller får svar på sin fråga snabbt och smidigt oberoende av vem som sköter ärendet. Det händer ofta att kunden inte vet vilken sakkunnig som sköter ett ärende eller en fråga. Den elektroniska responsen går snabbt och behändigt till den rätta sakkunniga och så får kunden betjäning smidigt, utan att behöva köa och med en enda kontakt.

Enligt den respons som vi fått tycker några kunder att textfältet i den nya rådgivningsblanketten har varit för litet och att alla ärenden som kunden har velat berätta om inte har rymts i fältet. Det har hela tiden varit möjligt att sända en bifogad fil där man har kunnat berätta mer om ärendet, men vi har nu gjort textfältet större enligt kundernas önskemål. Man kan sköta sina ärenden även i fortsättningen snabbast när man berättar bara om en ärendehelhet på en blankett. Till exempel lönar det sig att sända frågor om tidsplanen för gatuarbeten och hur trafikljusen fungerar på olika blanketter.

Det nya elektroniska kundservice- och responssystemet togs i bruk just före semesterperioden och det utvecklas fortlöpande under slutet av året. Vi är även i fortsättningen tacksamma för respons som gäller systemet så att vi kan utveckla tjänsten så att den blir så lätt, kundvänlig och smidig som möjligt. Det enklaste sättet att ge respons är att sända den via blanketten "Rådgivning och respons" på förstasidan på stadens webbtjänst.

Det går också att ge respons till servicekontoret Kompassen antingen genom att besöka kontoret på Krämaretorget eller genom att ringa till kontorets rådgivningsnummer.

Roope Lenkkeri Tf. förvaltningsdirektör, Borgå stad

Mer läsning