Kommunernas tjänster berörs av övertidsförbud

SMÅBARNSPEDAGOGIK. Begränsade öppettider kan bli en följd av personalbrist på grund av övertidsförbudet.Bild: Kristoffer Åberg

Kommunerna är beredda på vissa specialarrangemang närmast inom hälsovård, omsorgstjänster, kostservice och småbarnspedagogik.

Övertidsförbudet och förbudet att byta arbetsskiften som SuPer, Tehy, Jyty, FOSU och JHL har utfärdat efter det att förhandlingarna med kommunarbetsgivaren strandade kan påverka stadens tjänster, särskilt social- och hälsovårdstjänster, tjänster inom småbarnspedagogiken samt kostservicen, konstaterar man i Borgå.

Stadens ledning följer aktivt hur situationen utvecklas och säkerställer verksamhetens kontinuitet tillsammans med närmaste chefer. Staden förbereder sig på förhand på att arbetskonflikten utvidgas. Om eventuella ändringar i tjänster meddelas separat.

Vikarier

Staden försöker ordna tjänsterna och personalen arbetar enligt arbetsskiftsplanerna. Medan förbudet gäller utför de som deltar i stridsåtgärderna inte i övertidsarbete och byter inte arbetsskiften på arbetsgivarens initiativ.

Förbudet påverkar närmast enheter där det finns behov av övertidsarbete eller byte av arbetsskiften till exempel på grund av att anställda har blivit sjuka. Staden försöker förutse möjligheten att få vikarier under övertidsförbudet och förbudet att byta arbetsskiften, och vid behov riktas yrkespersonal till mest brådskande arbetsuppgifter.

Brådskande mottagning

– Vi har förutsett att det sannolikt är hälsostationens brådskande mottagning och omsorgstjänster som ges dygnet runt som kommer att påverkas och ha behov av specialarrangemang. Om det finns personalbrist i verksamhetsställen, sköter vi i första hand den brådskande vården och tjänsten, berättar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

– Inom kostservicen står social- och hälsovårdstjänsternas måltidstjänster utanför övertidsförbudet och förbudet att byta arbetsskiften. Detta betyder att alla boendena i anstalter får sin mat normalt. I bespisningen i skolor och daghem kan det däremot ske förändringar. Vi kan behöva ty oss till engångskärl eller företa ändringar i matlistor och mellanmål, konstaterar verkställande direktör Annika Malms-Tepponen på affärsverket Borgå lokalservice.

– Inom tjänster inom småbarnspedagogiken försöker staden vid behov skaffa vikarier. Om det eventuellt råder personalbrist måste vi inskränka verksamheten genom att begränsa öppettider. Vi informerar barnens vårdnadshavare separat om detta, berättar chefen för småbarnspedagogiken Leila Nyberg.