Kommunerna tänker olika angående skolmat i coronatider med distansundervisning

VARMT MÅL. För en del barn kan skolmaten vara det enda varma målet under dagen. Bild: Kristoffer Åberg

Distansundervisning ger i bästa fall eleverna den undervisning de har rätt till, men förutom det sociala umgänget en skoldag innebär uteblir också skollunchen. För en del barn är skolmaten det enda varma målet under dagen. Kommunerna i Östnyland tacklar problemet på olika sätt.

Enligt lagen ska de elever som går i närundervisning under dessa undantagstider få skolmat. Tills vidare är det så det fungerar i Borgå, men nu håller man på och diskuterar hur man kunde erbjuda också...