Kommunerna behandlar företagarstöd i rask takt

ENSAMFÖRETAGARE FÅR HJÄLP. Ensamföretagarna i Sibbo, Lovisa och Lappträsk kan söka engångsstöd på 2000 euro via kommunernas stödsystem. Bild: colourbox.com

I Lovisa får företagare besked en gång i veckan. I Sibbo sker beviljanden kontinuerligt. I Lappträsk uppmuntras företagarna att söka aktivare.

På torsdag fattar Lovisa stad sitt andra utbetalningsbeslut om coronaunderstöden för ensamföretagare. Förra veckan fick 18 Lovisaföretag ett positivt beslut om ett engångsunderstöd på 2000 euro. – Vi...